กุมภาพันธ์, 2019

11ก.พ.9:00 am12:00 amประชามติบางเสาธง หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ 18/2561

รายละเอียด

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่แจกเอกสารรณรงค์ประชามติที่ตลาดการเคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ 18/2561

ข้อหา

ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และร่วมกันก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559

นัดหมาย

นัดตรวจพยานหลักฐาน 11 ก.พ. 2562 เวลา 09.00 น.

ศาลทหารกรุงเทพ

เวลา

(จันทร์) 9:00 am - 12:00 am

สถานที่

ศาลทหารกรุงเทพ

ถ.หลักเมือง เขตพระนคร

X