กรกฎาคม, 2019

19ก.ค.9:00 amประจักษ์ชัย (สงวนนามสกุล) หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำ ที่ 148 ก./2558

more

รายละเอียด

นายประจักษ์ชัยเป็นผู้ป่วยทางจิต ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 112 จากการเขียนเรื่องร้องเรียนซึ่งมีเนื้อหาอันเกี่ยวข้องกับสถานบันพระมหากษัตริย์ยื่นต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนัก
นายกรัฐมนตรี

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำ ที่ 148 ก./2558

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

นัดหมาย

นัดสืบพยานโจทก์วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศาลทหารกรุงเทพ

เวลา

(ศุกร์) 9:00 am

สถานที่

ศาลทหารกรุงเทพ

ถ.หลักเมือง เขตพระนคร

X