ธันวาคม, 2018

11ธ.ค.9:00 amประจักษ์ชัย (สงวนนามสกุล) หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำ ที่ 148 ก./2558 ศาลทหารกรุงเทพ

more

รายละเอียด

นายประจักษ์ชัยเป็นผู้ป่วยทางจิต

ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

จากการเขียนเรื่องร้องเรียนซึ่งมีเนื้อ

หาอันเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ฯ

ยื่นต่อศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำ ที่ 148 ก./2558 ศาลทหารกรุงเทพ

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

นัดหมาย

สืบพยานโจทก์วันที่ 11 .. 61 เวลา 09.00 ศาลทหารกรุงเทพ

เวลา

(อังคาร) 9:00 am

X