สิงหาคม, 2019

05ส.ค.5:55 am5:55 am‘บุปผา’ (นามสมมติ) หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดําที่ 25 ก./2559

รายละเอียด

จําเลยถูกดําเนินคดีตามข้อหาประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ
จํานวน 13 กรรม ผ่านการโพสเฟซบุ๊ก ในศาลทหารชลบุรีและพบว่าจําเลยเป็นผู้ป่วยจิตเภท
คิดว่าตนเองเป็นพระบรมวงศานุวงศ์

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดําที่ 25 ก./2559

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ 2550 มาตรา 14

นัดหมาย

นัดฟังคําสั่งโอนคดี วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศาลมณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี

เวลา

(จันทร์) 5:55 am - 5:55 am

สถานที่

ศาลทหารชลบุรี

ตำบล บางทราย อำเภอเมืองชลบุรี ชลบุรี 20000

X