มิถุนายน, 2019

06มิ.ย.8:30 amนายเสาร์ (สงวนนามสกุล) หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดําที่ 19 ก./2559

รายละเอียด

เสาร์ ผู้ป่ วยทางจิต ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ จากการยื่นคําร้องที่ศาลฎีกาแผนกคดี
อาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันกษัตริย์

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดําที่ 19 ก./2559

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112

นัดหมาย

นัดสืบพยานจําเลยวันที่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 08.30 น. ศาลทหารกรุงเทพ

เวลา

(พฤหัสบดี) 8:30 am

สถานที่

ศาลอาญากรุงเทพใต้

X