ธันวาคม, 2019

17ธ.ค.9:00 am12:00 amนายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ จัดกิจกรรมโพสต์-สิทธิ หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ อ.1619/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.56/2560 ศาลแขวงพระนครใต้

more

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2559 กลุ่มพลเมืองโต้กลับนัดทำกิจกรรม “โพสต์-สิทธิ” ให้ประชาชนร่วมกันเขียนข้อความบนโพสต์-อิท (Post-it) เพื่อรณรงค์การใช้สิทธิเสรีภาพการแสดงออกและเรียกร้องให้ คสช. ยุติการดำเนินคดีกับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพ บริเวณทางเดินเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ อ.1619/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อ.56/2560 ศาลแขวงพระนครใต้

ข้อหา

พ.ร.บ.ความสะอาด

นัดหมาย

นัดฟังคำพิพากษา วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.

ศาลแขวงพระนครใต้

เวลา

(อังคาร) 9:00 am - 12:00 am

สถานที่

ศาลแขวงพระนครใต้

X