สิงหาคม, 2019

27ส.ค.9:30 amนางสาวศิริกาญจน์ เจริญศิริ (ฝ่าฝืนคําสั่งเจ้าหน้าที่) หมายเลขคดี: ชั้นอัยการ

more

รายละเอียด

ทนายความในคดี 14 นักศึกษาประชาธิปไตยใหม่ ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจแจ้งความดําเนินคดีจากการทําหน้าที่รักษาสิทธิของลูกความ โดยไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ค้นรถเพื่อตรวจยึดโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาโดยไม่มีหมายค้นของศาล

หมายเลขคดี

ชั้นอัยการ

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 142 และมาตรา 368

นัดหมาย

นัดรายงานตัวและรับทราบคําสั่งอัยการ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. สํานักงานอัยการแขวงดุสิต

เวลา

(อังคาร) 9:30 am

สถานที่

สำนักงานอัยการดุสิต

X