พฤศจิกายน, 2018

20พ.ย.7:03 pm7:03 pmนั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์ หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ 97,175,256/2559 ศาลทหารกรุงเทพ

รายละเอียด

จากกิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยานราชภักดิ์ เพื่อตรวจสอบการทุจริตในการก่อสร้างอุทยานราชภักดิ์เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.2558

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ 97,175,256/2559 ศาลทหารกรุงเทพ

ข้อหา

คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558

นัดหมาย

นัดสืบพยานโจทก์ (พันเอกบุรินทร์ ทองประไพ) วันที่ 6 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น.

เวลา

(อังคาร) 7:03 pm - 7:03 pm

X