มิถุนายน, 2019

11มิ.ย.10:00 amนักศึกษาชุมนุมหน้า สน.ปทุมวัน วันที่ 24 มิ.ย. 2558

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2558 กลุ่มนักศึกษาจากหลาย สถาบันและประชาชน ประมาณ 500 คน เดินทาง
ไปให้กําลังใจกลุ่มนักศึกษาที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาจากจัดกิจกรรมรําลึกครบรอบ 1 ปีรัฐประหาร
โดยมีการปราศรัยและร้องเพลงหน้า สน.ปทุมวัน

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116

นัดหมาย

นัดรับทราบข้อกล่าวหาวันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. สน.ปทุมวัน

เวลา

(อังคาร) 10:00 am

สถานที่

สน.ปทุมวัน

X