เมษายน, 2019

This is a repeating event

19เม.ย.8:30 amธเนตร อนันตวงษ์ หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ 273/2559

more

รายละเอียด

นายธเนตร อนันตวงษ์ เป็นนักกิจกรรมที่ร่วมชุมนุมแสดงออกต่อต้าน คสช. กับกลุ่มนักศึกษาประชาชน
ช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับการทุจริตการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์ ธเนตรโพสต์แผนผังทุจริตอุทยานราช
ภักดิ์ทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ต่อมาถูกจับกุมและควบคุมตัวโดยฝ่ายทหาร แล้วถูกแจ้งข้อกล่าวหา
ดำเนินคดี

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ 273/2559

ข้อหา

กระทำให้ปรากฏแก่ ประชาชน เพื่อให้เกิด ความปั่นป่วนฯ ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 116 และ ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

นัดหมาย

นัดสืบพยานโจทก์ วันที่ 19, 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ศาลทหารกรุงเทพ

เวลา

(ศุกร์) 8:30 am

สถานที่

ศาลทหารกรุงเทพ

ถ.หลักเมือง เขตพระนคร

X