มีนาคม, 2021

15มี.ค.All Dayชุมนุม 19-20 ก.ย. 63 ที่ท้องสนามหลวง หมายเลขคดี: อ.287/2564 และ อ.539/2564 

more

รายละเอียด

คดีนี้เหตุเกิดจากการชุมนุมใหญ่ ณ ท้อง สนามหลวงวันที่ 19 -20 ก.ย.63 โดยมีแกนนำสี่คนถูกฟ้องแยกเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.287/2564 จำเลยในคดีได้แก่ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์, นายอานนท์ นำภา, นายปฏิวัฒน์ สาหร่ายแย้ม และ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ส่วนนางสาวปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล และจำเลยรายอื่นรวม 18 คน ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.539/2564

หมายเลขคดี

อ.287/2564 และ อ.539/2564 

นัดหมาย

คดีหมายเลขดำที่ อ.539/2564 นัดพร้อมที่บัลลังก์ 701 เวลา 9.00 น. ส่วนคดีอาญาหมายเลขดำที่ อ.287/2564 นัดตรวจพยานหลักฐานที่บัลลก์ 701 เวลา 13.00 น.

เวลา

All Day (จันทร์)

สถานที่

ศาลอาญา

ถนนรัชดาภิเษก แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

X