กรกฎาคม, 2020

21ก.ค.9:00 am12:00 amฉีกบัตรประชามติ หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำ 5952/2559 ศาลจังหวัดพระโขนง

more

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 59 อันเป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ นายปิยรัฐเดินทางไปยังคูหาลงคะแนนเสียงที่เขตบางนาและฉีกบัตรลงคะแนน เพื่อแสดงออกว่าไม่ยอมรับการลงประชามติที่ปราศจากความชอบธรรมภายใต้การใช้อำนาจควบคุมการแสดงออกของ คสช. โดยนายทรงธรรมกับนายจิรวัฒน์เป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอการฉีกบัตรดังกล่าว

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำ 5952/2559 ศาลจังหวัดพระโขนง

ข้อหา

ทำลายเอกสารราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 188, ทำให้ทรัพย์สินสาธารณะเสียหาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 358 และกระทำผิด พ.ร.บ.การออกเสียงร่างประชามติฯ มาตรา 59, 60 (9)

นัดหมาย

นัดฟังคำสั่งอัยการ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์

เวลา

(อังคาร) 9:00 am - 12:00 am

X