กันยายน, 2019

This is a repeating event

19ก.ย.9:00 amคนอยากเลือกตั้ง ARMY (กลุ่มผู้ชุมนุม) หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดําที่ 1229/2561

รายละเอียด

24 มี.ค. 2561 กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเดินขบวนเรียกร้อง ให้รัฐบาลหยุดเลื่อนการเลือกตั้งทั่วไป โดยเดินจาก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไปที่กองทัพบกถนนราชดําเนิน

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดําที่ 1229/2561

ข้อหา

ข้อหาฝ่ าฝืนคําสั่งหัวหน้า คสช.3/58 ข้อ 12 ห้ามชุมนุม ทางการเมืองตั ้งแต่ห้าคนขึ ้น ไป, พรบ.ชุมนุมสาธารณะ มาตรา 16 (1),(8) มาตรา 18, พรบ.จราจรทางบก ม.108,114 (กีดขวางการ จราจร)

นัดหมาย

นัดสืบพยานโจทก์วันที่ 4-6,18,19 ก.ย. 2562  ทุกนัดเวลา 09.00 น.- 16.30 น. ศาลแขวงดุสิต

เวลา

(พฤหัสบดี) 9:00 am

สถานที่

ศาลแขวงดุสิต

ซอย สีคาม แขวง ถนนนครไชยศรี เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

X