ตุลาคม, 2020

15ต.ค.All Dayคดี การชุมนุม “ธรรมศาสตร์จะไม่ทน” หมายเลขคดี: ชั้นอัยการ

more

รายละเอียด

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม ได้จัดการชุมนุมขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยในวันนี้ผู้จัดการชุมนุมได้ตอกย้ำข้อเรียกร้อง 3 ข้อเดิมคือ ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ยุบสภา และหยุดคุกคามประชาชน ซึ่งในช่วงท้ายของการชุมนุมได้มีการประกาศข้อเรียกร้อง 10 ข้อว่าด้วยการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ และต่อมามีการพูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นการ “ขยับเพดาน” การพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในไทย

หมายเลขคดี

ชั้นอัยการ

ข้อหา

“ร่วมกันชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย” ตามความในมาตรา 9 ข้อ 2 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548(ฉบับที่4) ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2563 และ “กระทำการหรือดำเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่อหรือโรคระบาดแพร่ออกไป” ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ ม.34(6)

นัดหมาย

รายงานตัวเพื่อฟังคำสั่งฟ้องคดีที่ศาลธัญบุรี วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น.

เวลา

All Day (พฤหัสบดี)

สถานที่

ศาลธัญบุรี

X