ธันวาคม, 2018

06ธ.ค.9:00 amคดีไทยศึกษา เวทีวิชาการไม่ใช่ค่ายทหาร หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ อ. 6792/2561 ศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่

more

รายละเอียด

ระหว่างการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-18 ..60 มีทหารเข้ามาสังเกตการณ์บันทึกวีดีโอและถ่ายภาพผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่ขออนุญาตผู้จัดงาน ในวันสุดท้ายของการจัดงาน ผู้ร่วมประชุมกลุ่มหนึ่งได้ติดป้ายกระดาษมีข้อความ “เวทีวิชาการ ไม่ใช่ค่ายทหาร” หน้าห้องประชุม ภายหลังทหารได้แจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดงาน และผู้ที่ถ่ายภาพกับป้ายข้อความ ซึ่งเป็นทั้งวิทยากรผู้นำเสนอหัวข้อวิชาการและทีมงานผู้จัดงานรวมทั้งหมด คน

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ อ. 6792/2561 ศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่

ข้อหา

ข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/2558 ข้อ 12ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป

นัดหมาย

นัดสืบพยานโจทก์และจำเลย วันที่ 6-7 และ 12-14  ..61  เวลา  09.00 – 16.00 .

เวลา

(พฤหัสบดี) 9:00 am

X