พฤศจิกายน, 2020

24พ.ย.10:00 am11:00 amคดีแยกปทุมวัน

more

รายละเอียด

คดีนี้จากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงภายในกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๓ ต่อมาในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ได้มีการจัดกิจกรรมชุมนุมขึ้นที่บริเวณแยกปทุมวันซึ่งในช่วงเวลาประมาณ ๑๘.๓๗ น. เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเริ่มได้มีการกระชับพื้นที่และใช้ปืนแรงดันน้ำฉีดที่ผู้ชุมนุม

ข้อหา

“ชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปหรือกระทำการอันเป็นการยั่วยุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย อันเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา ๙ ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘”

นัดหมาย

นัดส่งตัวอัยการ

เวลา

(อังคาร) 10:00 am - 11:00 am

สถานที่

สำนักงานอัยการแขวงปทุมวัน

X