พฤศจิกายน, 2020

30พ.ย.1:30 pm2:00 pmคดีเชียงใหม่จะไม่ทน หมายเลขคดี: ชั้นอัยการ

more

รายละเอียด

คดีนี้จากกิจกรรมชุมนุม “เชียงใหม่จะไม่ทน” ที่ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งในชั้นพนักงานสอบสวนได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ต้องหาทั้ง 7 ราย ได้แก่ ธนาธร วิทยเบญจางค์, วัชรภัทร ธรรมจักร, วิธญา คลังนิล, สุปรียา ใจแก้ว, ณัฐวุฒิ ตติเวชกุล, สุริยา แสงแก้วฝั้น และเพ็ญสุภา สุขคตะ  รวม 5 ข้อหา คือ “ร่วมกัน” กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น, ฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาตรา 9(2) และมาตรา 18, พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ, ไม่แจ้งการชุมนุมตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง โดยผู้ต้องหาทั้งเจ็ดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาและจะให้การเพิ่มเติมเป็นหนังสือภายใน 30 วัน

หมายเลขคดี

ชั้นอัยการ

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น, ฝ่าฝืนข้อกำหนดตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ มาตรา 9(2) และมาตรา 18, พ.ร.บ.โรคติดต่อฯ, ไม่แจ้งการชุมนุมตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ และใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต

นัดหมาย

นัดฟังคำสั่งอัยการ

เวลา

(จันทร์) 1:30 pm - 2:00 pm

X