เมษายน, 2019

24เม.ย.8:30 amคดีอัญชัญ (สงวนนามสกุล) หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดำที่ 120ก./2558

รายละเอียด

จำเลยถูกดำเนินคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์จากการแชร์คลิปบรรพตฯ จำนวน 29 กรรม และ
เป็นคดีที่เกิดระหว่างประกาศกฎอัยการศึก ต้องห้ามอุทธรณ์/ฎีกาในศาลทหาร

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดำที่ 120ก./2558

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14

นัดหมาย

นัดสืบพยานโจทก์วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ศาลทหารกรุงเทพ

เวลา

(พุธ) 8:30 am

สถานที่

ศาลทหารกรุงเทพ

ถ.หลักเมือง เขตพระนคร

X