พฤศจิกายน, 2019

05พ.ย.9:00 amคดีประชามติบางเสาธง วรวุฒิบุตรมาตร หมายเลขคดี: คดีอยู่ในชั้นอัยการ

more

รายละเอียด

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่และผู้เข้าร่วมบางคนที่แจกเอกสารรณรงค์ออกเสียงประชามติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่ตลาดการเคหะบางพลี จ.สมุทรปราการ ถูกจับกุมดำเนินคดีด้วยข้อหาสร้างความวุ่นวายในการออกเสียงประชามติ

หมายเลขคดี

คดีอยู่ในชั้นอัยการ

ข้อหา

ร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 และร่วมกันก่อความวุ่นวายเพื่อให้การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2559 ไม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นัดหมาย

นัดฟังคำสั่งอัยการ วันที่  5 พ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

เวลา

(อังคาร) 9:00 am

สถานที่

สำนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ

X