กันยายน, 2019

05ก.ย.9:00 amคดีนายชัชวาล ปราบบํารุงกับพวก หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดําที่ 1318/2561 , 1319/2561

more

รายละเอียด

จําเลยกลุ่มนี้ เคยถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับความรุนแรงทางการเมืองช่วงปี 2557 มาแล้ว 2 คดี โดยศาลยกฟ้อง
1 คดีเนื่องจากพยานหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ และลงโทษประหาร 1 คดี ทั้งนี้ พวกจําเลยร้องเรียนว่าถูกซ้อม
ทรมานระหว่างการควบคุมตัวของทหารและถูกจับกุมควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คดีนี้พวกเขาถูก
ดําเนินคดีอีกครั้งด้วยข้อหาครอบครองอาวุธ

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดําที่ 1318/2561 , 1319/2561

ข้อหา

ข้อหาครอบครองอาวุธ

นัดหมาย

จําเลยกลุ่มนี้ เคยถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับความรุนแรง ทางการเมืองช่วงปี 2557 มาแล้ว 2 คดี โดยศาลยกฟ้อง 1 คดีเนื่องจากพยานหลักฐานไม่น่าเชื่อถือ และลงโทษประหาร 1 คดี ทั้งนี้พวกจําเลยร้องเรียนว่าถูกซ้อม ทรมานระหว่างการควบคุมตัวของทหารและถูกจับกุม ควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย คดีนี้พวกเขาถูกดําเนินคดีอีกครั้งด้วยข้อหาครอบครองอาวุธ

เวลา

(พฤหัสบดี) 9:00 am

สถานที่

ศาลอาญา รัชดา

ถนนรัชดาภิเษก แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

X