ตุลาคม, 2020

27ต.ค.9:00 am12:00 pmคดีชุมนุมฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินฯ ลำพูน นายธนวัฒน์ วงศ์ไชย กับพวกรวม 2 คน หมายเลขคดี: อ. 975/2563

more

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 63กลุ่มผู้ชุมนุมได้จัดกิจกรรม #คนลําพูนก็จะไม่ทนโว้ย บริเวณลานเจ้าแม่จามเทวี โดยมีนักเรียน นักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมกว่า 500 คน เพื่อแสดงความไม่พอใจรัฐบาลและสนับสนุนข้อเสนอ 3 ข้อของกลุ่มเยาวชนปลดแอก โดย นายธนวัฒน์ วงศ์ไชย ที่ตกเป็นผู้ต้องหาที่ 1 ได้เชิญชวนให้ประชาชนออกมาร่วมชุมนุมบริเวณลานอนุสาวรีย์เจ้าแม่จามเทวี โดยการโพสต์บนเฟซบุ๊กข้อความ “ #คนลําพูนก็จะไม่ทนโว้ย ” และ นายธนาธร วิทยเบญจางค์ ผู้ต้องหาที่ 2 ก็ได้มาเป็นแกนนำและใช้เครื่องเสียงปราศรัยโจมตีการทำงานของรัฐบาล ยื่นข้อเรียกร้อง 3 ข้อ 1.หยุดคุกคามประชาชน 2. เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา 3. ให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พร้อมชักชวนให้ผู้ร่วมชุมนุมชูสามนิ้ว

หมายเลขคดี

อ. 975/2563

ข้อหา

ฝ่าฝืนข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และ “กระทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาต” ตามพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493

นัดหมาย

นัดพร้อมและตรวจพยานหลักฐานที่ ศาลจังหวัดลำพูน วันที่ 27 ตุลาคม2563 เวลา 9.00 น.

เวลา

(อังคาร) 9:00 am - 12:00 pm

สถานที่

ศาลจังหวัดลำพูน

X