กันยายน, 2019

30ก.ย.9:00 amคดีกลุ่มคนอยากเลือกตั้ง ชุมนุมหน้าที่ทําการ สหประชาชาติ UN62 (แกนนํา) หมายเลขคดี: คดีหมายเลขดําที่ อ.1308/2562

รายละเอียด

22 พ.ค.2561 ผู้ชุมนุมคนอยากเลือกตั้งจัดชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ต่อเนื่องถึง
องค์การสหประชาชาติ ทั ้งหมด 62 คน โดยแบ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาฐานยุยงปลุกปั่น 21 คน และร่วมชุมนุมทางการ
เมือง 41 คน

หมายเลขคดี

คดีหมายเลขดําที่ อ.1308/2562

ข้อหา

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 116 คําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 ข้อ 12 พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

นัดหมาย

นัดตรวจพยานหลักฐาน วันที่ 30 ก.ย. 2562 เวลา 09.00 น. ศาลอาญา

เวลา

(จันทร์) 9:00 am

สถานที่

ศาลอาญา รัชดา

ถนนรัชดาภิเษก แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

X