สถิติผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 “หมิ่นประมาทกษัตริย์” ปี 2563-64

 

สถิติผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 63 – 6 ธ.ค. 64

*แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 64

วันที่ 19 พ.ย. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกแถลงการณ์ถึงสถานการณ์ทางการเมือง โดยประกาศว่าจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ โดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตราที่มีอยู่ ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย เพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยจะดำเนินคดีต่างๆ ให้เป็นไปตาม “กระบวนการยุติธรรมของประเทศ” จากนั้นก็ปรากฏรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะเริ่มกลับมาบังคับใช้ข้อหา “หมิ่นประมาทกษัตริย์” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 อีกครั้ง หลังจากมีการเปลี่ยนแนวทางการบังคับใช้มาตั้งแต่ช่วงปี 2561 เป็นต้นมา

จากการติดตามของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน นับตั้งแต่เริ่มมีการเผยแพร่รายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 มีผู้ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมืองในข้อหาตามมาตรา 112 แล้วทั้งสิ้นอย่างน้อย 164 คน ใน 168 คดี (นับคดีที่มีผู้ได้รับหมายเรียก แต่ยังไม่ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วย)

 • ในจำนวนคดีทั้งหมด แยกเป็นคดีที่มี “ประชาชน” เป็นผู้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษจำนวน 82 คดี คดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร้องทุกข์กล่าวโทษจำนวน 10 คดี คดีที่กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ไปร้องทุกข์กล่าวโทษ 7 คดี คดีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองไปร้องทุกข์กล่าวโทษ 1 คดี ส่วนที่เหลือเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้กล่าวหา
 • พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหาแยกเป็นคดีที่เกี่ยวกับการปราศรัยในการชุมนุมจำนวน 36 คดี, คดีการแสดงออกอื่นๆ ที่ไม่ใช่การปราศรัย เช่น การติดป้าย, พิมพ์หนังสือ, แปะสติ๊กเกอร์ เป็นต้น จำนวน 40 คดี, คดีที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ จำนวน 83 คดี และยังไม่ทราบสาเหตุ 9 คดี
 • ผู้ถูกดำเนินคดีเป็นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 13 ราย
 • ศาลมีการออกหมายจับ อย่างน้อย 45 หมายจับ (กรณี “เดฟ ชยพล” นักศึกษามธ. ถูกศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับ แต่ต่อมาตำรวจไปขอยกเลิกหมายจับ และไม่ได้ดำเนินคดี) และยังมีการจับตามหมายจับเก่าตั้งแต่ช่วงปี 2559 อย่างน้อย 2 หมายจับ
 • คดีที่อยู่ในชั้นศาลแล้ว จำนวน 69 คดี
 • แกนนำการชุมนุมถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนทั้งหมด ดังนี้
  • พริษฐ์ ชิวารักษ์ 22 คดี
  • อานนท์ นำภา 14 คดี
  • ภาณุพงศ์ จาดนอก 9 คดี
  • ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล 9 คดี
  • เบนจา อะปัญ 6 คดี
  • ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา 4 คดี
  • พรหมศร วีระธรรมจารี 4 คดี
  • ชินวัตร จันทร์กระจ่าง 4 คดี
  • ชูเกียรติ แสงวงค์ 4 คดี
  • วรรณวลี ธรรมสัตยา 4 คดี
  • ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล 3 คดี

.

คดีลำดับที่วันที่เกิดเหตุสาเหตุผู้ถูกกล่าวหาสถานะคดี
114 ต.ค. 59โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อปี 2559 หลังการสวรรคตของรัชกาลที่ 9อิศเรศ (สงวนนามสกุล) (1)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 63 และยื่นฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63
ได้รับการประกันตัว โดยใช้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและโฉนดที่ดินในวงเงิน 150,000 บาท
222 ส.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #เด็กพูดผู้ใหญ่ฟัง ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี1. พริษฐ์ ชิวารักษ์ (2)
2. ปิยรัฐ จงเทพ (3)
พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาที่สน.ชนะสงคราม วันที่ 30 พ.ย. 63  
ปิยรัฐเข้ารับทราบข้อหาที่สภ.เมืองอุบลฯ วันที่ 15 มิ.ย. 64
33 ก.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #เจาะกะลาตามหาบักคำผาน ลานหน้าบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ดพริษฐ์ ชิวารักษ์พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาที่สน.ชนะสงคราม วันที่ 30 พ.ย. 63
410 ก.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #คนนนท์ไม่ทนเผด็จการ ท่าน้ำนนทบุรี1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. ภาณุพงศ์ จาดนอก (4)
3. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (5)
รับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.เมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63
519 ก.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนามหลวง1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. อานนท์ นำภา (6)
3. สมยศ พฤกษาเกษมสุข (7)
4. ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม (8)
5. จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (9)
6. ภาณุพงศ์ จาดนอก
7. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
รับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ชนะสงคราม เมื่อวันที่ 30 พ.ย. และ 8 ธ.ค. 63  
ลำดับที่ 1-4 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64 และไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาล ลำดับที่ 5-7 อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 และไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาล ต่อมาทั้งหมดทยอยได้รับการประกันตัวภายใต้การกำหนดเงื่อนไขของศาล
624 ก.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ไปสภาไล่ขี้ข้าศักดินา ที่หน้ารัฐสภา1. จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ (10)
2. ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล (11)
3. ชนินทร์ วงษ์ศรี (12)
4. เกียรติชัย ตั้งภรณ์พรรณ (13)
5. ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี (14)
รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.บางโพ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63
714 ต.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุมคณะราษฎร #ม็อบ14ตุลา อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอานนท์ นำภารับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.สำราญราษฎร์แล้วเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63
826 ต.ค. 63ปราศรัยและอ่านแถลงการณ์ในการชุมนุม #ม็อบ26ตุลา หน้าสถานทูตเยอรมนี1. ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล
2. กรกช แสงเย็นพันธ์ (15)
3. ชนินทร์ วงษ์ศรี
4. ชลธิศ โชติศักดิ์ (16)
5. เบนจา อะปัญ (17)
6. วัชรากร ไชยแก้ว (18)
7. ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา (19)
8. อรรถพล บัวพัฒน์ (20)
9. อัครพล ตีบไธสง (21)
10. สุธินี จ่างพิพัฒนวกิจ (22)
11. รวิศรา เอกสกุล (23)
12. โจเซฟ (สงวนชื่อสกุล) (24)
13. เอ (สงวนชื่อสกุล) (25)
รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ 8 และ 9 ธ.ค. 63

อัยการยื่นฟ้อง 12 คน ยกเว้น ณวรรษ เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 64
914 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม MobFest อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ถนนราชดำเนินพริษฐ์ ชิวารักษ์พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาวันที่ 30 พ.ย. 63 และอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64
108 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์  
(สุเฑพ ศิลปะงาม เป็นผู้กล่าวหา)
พริษฐ์ ชิวารักษ์รับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63
118 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์  
(ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ศักดิ์เจริญชัยกุล เป็นผู้กล่าวหา)
อานนท์ นำภารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63
128 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์  
(นิติพงศ์ ห่อนาค เป็นผู้กล่าวหา)
ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุลรับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63
1317 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #กูสั่งให้มึงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ที่หน้ารัฐสภา   (สมชาย อิสระ เป็นผู้กล่าวหา)อานนท์ นำภารับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.บางโพ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63
1429 ต.ค. 63กิจกรรมใน #ม็อบ29ตุลา รันเวย์ของประชาชน ชุมนุมหน้าวัดแขก ถนนสีลม  
(วริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ เป็นผู้กล่าวหา)
จตุพร แซ่อึง (26)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ยานนาวา เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63
อัยการยื่นฟ้องวันที่ 15 ก.ค. 64
1529 ต.ค. 63กิจกรรมใน #ม็อบ29ตุลา รันเวย์ของประชาชน ชุมนุมหน้าวัดแขก ถนนสีลม  
(วริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ เป็นผู้กล่าวหา)
สายน้ำ เยาวชนอายุ 16 ปี (27)  (แยกคดีเยาวชน)
รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ยานนาวา เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63 ถูกนำตัวไปขอหมายควบคุมที่ศาลเยาวชนฯ ก่อนได้รับการประกันตัวหลักทรัพย์ 8,000 บาท
1629 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ29พฤศจิกา หน้ากรมทหารราบที่ 11  
(วราวุธ สวาย เป็นผู้กล่าวหา)
1. อานนท์ นำภา
2. พริษฐ์ ชิวารักษ์
3. อินทิรา เจริญปุระ (28)
4. ณัฎฐธิดา มีวังปลา (29)
5. สมยศ พฤกษาเกษมสุข
6. ชินวัตร จันทร์กระจ่าง (30)
7. พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ (31)
8. พรหมศร วีระธรรมจารี (32)
รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.บางเขน เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63
1718 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1. ชูเกียรติ แสงวงค์ (33)
2. สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ (34)
รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ลุมพินี เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63   อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 64
1830 ต.ค. 63 และ 2 พ.ย. 63โพสต์ 3 ข้อความในเฟซบุ๊ก โดยหนึ่งในนั้นมีข้อความว่า #กล้ามาก #เก่งมาก #ขอบใจนะ  
(ศรายุทธ สังวาลย์ทอง เป็นผู้กล่าวหา)
สมบัติ ทองย้อย (35)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63   อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 64
192 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ2พฤศจิกา ที่บริเวณ MRT ท่าพระ  
(อานนท์ กลิ่นแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)
ชูเกียรติ แสงวงค์รับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ท่าพระ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63
2025 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ25พฤศจิกาไปscb หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
(วราวุธ สวาย เป็นผู้กล่าวหา)
1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. อานนท์ นำภา
3. ภาณุพงศ์ จาดนอก
4. พงศธรณ์ ตันเจริญ (36)
5. ชินวัตร จันทร์กระจ่าง
6. พรหมศร วีระธรรมจารี
7. วรรณวลี ธรรมสัตยา (37)
8. ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา
รับทราบข้อหาที่สน.พหลโยธิน วันที่ 22 ธ.ค. 63 และ 4 ม.ค. 64
2119 ก.ย. 63แปะสติกเกอร์ “กูKult” บนพระบรมฉายาลักษณ์ในการชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ที่สนามหลวงนรินทร์ (สงวนนามสกุล) (38)รับทราบข้อหาที่สน.ชนะสงคราม วันที่ 22 ธ.ค. 63 และอัยการยื่นฟ้องวันที่ 25 มี.ค. 64
2220 ส.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #จัดม็อบไล่แม่งเลย ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่น 
(สุพัฒน์ ปัสสาคร เป็นผู้กล่าวหา)
พริษฐ์ ชิวารักษ์พนักงานสอบสวน สภ.เมืองขอนแก่น เข้าแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ที่ สน.บางเขน วันที่ 21 ธ.ค. 63
2321 ส.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป หน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดอยุธยา1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. ภาณุพงศ์ จาดนอก
3. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
พนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยา เข้าแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ที่สน.บางเขน วันที่ 21 ธ.ค. 63
242 ธ.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #2ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว บริเวณห้าแยกลาดพร้าว
(ชุติมา เลี่ยมทอง กับพวก เป็นผู้กล่าวหา)
1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. อานนท์ นำภา
3. ภาณุพงศ์ จาดนอก
4. ชินวัตร จันทร์กระจ่าง
5. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
6. จิรฐิตา (สงวนนามสกุล) (39)
7. คริษฐ์ (สงวนนามสกุล) (40)
รับทราบข้อหาที่สน.พหลโยธิน วันที่ 22 ธ.ค. 63,
4 ม.ค. 64, 5 ม.ค. 64 และ 15 ก.พ. 64
25ธ.ค. 63จำหน่าย “ปฏิทินพระราชทาน” รูปภาพเป็ดเหลือง ผ่านเพจ “คณะราษฎร” โดยถูกกล่าวหามีภาพและข้อความหมิ่นประมาทกษัตริย์จำนวน 3 ข้อความในปฏิทิน1. นัท (นามสมมติ) (41)
2. พิชญ (สงวนนามสกุล) (42)
ถูกจับกุมโดยไม่มีหมายจับและควบคุมตัวมาแจ้งพฤติการณ์คดีที่สน.หนองแขมเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 63 ถูกนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลอาญาตลิ่งชัน ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้ตำแหน่ง ส.ส. ในวงเงิน 300,000 บาท
พิชญเข้ารับทราบข้อหาตามหมายเรียกวันที่ 15 ก.พ. 64
266 ธ.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ6ธันวา บริเวณวงเวียนใหญ่  
(จักรพงษ์ กลิ่นแก้ว แกนนำ ศปปส. เป็นผู้กล่าวหา)
ธนกร (สงวนนามสกุล) เยาวชนอายุ 17 ปี (43)เข้ารับทราบข้อหาที่สน.บุปผาราม วันที่ 11 ม.ค. 64   ถูกนำตัวไปขอหมายควบคุมที่ศาลเยาวชนฯ ก่อนได้รับการประกันตัวหลักทรัพย์ 5,000 บาท
อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64
276 ธ.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ6ธันวา บริเวณวงเวียนใหญ่  
(จักรพงษ์ กลิ่นแก้ว แกนนำ ศปปส. เป็นผู้กล่าวหา)
1. ชูเกียรติ แสงวงค์
2. วรรณวลี ธรรมสัตยา
เข้ารับทราบข้อหาที่สน.บุปผาราม วันที่ 11 ม.ค. 64 และอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 64
2819 ก.ย. 63กรณีพิมพ์หนังสือถอดเทปคำปราศรัย “ปรากฎการณ์สะท้านฟ้า 10 สิงหา ข้อเรียกร้องว่าด้วยสถาบันกษัตริย์”ณัฐชนน ไพโรจน์ (44)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.คลองหลวง วันที่ 11 ม.ค. 64
2921 พ.ย. 63โพสต์ภาพการชูป้ายสามป้ายซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ระหว่างการชุมนุมในกรุงเทพฯ ลงในเฟซบุ๊ก  
(สุกิจ เดชกุล กลุ่มไทยภักดีเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวหา)
1. วรรณวลี ธรรมสัตยา
2. “หนึ่ง” นักศึกษาจ.นนทบุรี (นามสมมติ) (45)
3. “น้ำ” นักศึกษาม.รามคำแหง (นามสมมติ) (46)
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ วันที่ 22 ม.ค. 64
3027 ต.ค. 63 และ 8 พ.ย. 63แชร์คลิปวิดีโอ 2 คลิปในเฟซบุ๊ก ได้แก่ คลิปวิดีโอของคณะก้าวหน้าเรื่องการใช้พระราชอำนาจในดินแดนเยอรมนี และคลิปการฉีดน้ำความดันสูงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมเขียนข้อความประกอบ  
(นพดล พรหมภาสิต เลขาธิการ ศชอ. เป็นผู้กล่าวหา)
“ฟรายเดย์” นักศึกษาม.รังสิต (นามสมมติ) (47)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. วันที่ 22 ม.ค. 64
3117 ต.ค. 63ปลดภาพพระบรมฉายาลักษณ์1. ลัลนา สุริโย (48)
2. “เบนซ์” (นามสมมติ)(49)
เข้ารับทราบข้อหาเพิ่มเติมที่ สภ.ห้างฉัตร วันที่ 15 ก.พ. 64 และอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64
3210 ม.ค. 64พ่นสีสเปรย์ข้อความ “ภาษีกู”, “ยกเลิก 112” บนรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ และป้ายหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต รวม 6 จุดสิริชัย นาถึง หรือ “นิว” (50)  

(ชยพล ดโนทัย ถูกออกหมายจับด้วย แต่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตามข้อกล่าวหา ตำรวจได้ไปขอยกเลิกหมายจับ)
สิริชัยถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี คืนวันที่ 13 ม.ค. 64   ก่อนได้ประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์ประกันเป็นเงินสด และตำแหน่งอาจารย์ รวม 150,000 บาท อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64
3320 ก.ย. 63โพสต์และทวิตข้อความเนื้อหาเกี่ยวกับการแบนธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)  
(ศรัลก์ โคตะสินธ์ รับมอบอำนาจจากกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
พริษฐ์ ชิวารักษ์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. วันที่ 22 ม.ค. 64
348 พ.ย. 63โพสต์และแชร์ข้อความเนื้อหาเกี่ยวกับ the land of compromise ด้วยรถฉีดน้ำ  
(ชุติมา เลี่ยมทอง เป็นผู้กล่าวหา)
1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. วันที่ 22 ม.ค. 64
3520 ธ.ค. 63กิจกรรม #แต่งครอปท็อป เดินห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
(ว่าที่ร.ต.นรินทร์ ศักดิ์เจริญชัยกุล สมาชิกกลุ่มไทยภักดี เป็นผู้กล่าวหา)
1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
3. ภาณุพงศ์ จาดนอก
4. เบนจา อะปัญ
5. ภวัต หิรัณย์ภณ (51)
เข้ารับทราบข้อหาที่  สน.ปทุมวัน วันที่ 20 ม.ค. 64 และ 8 ก.พ. 64   อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 29 มิ.ย. 64
3620 ธ.ค. 63กิจกรรม #แต่งครอปท็อป เดินห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน
(ว่าที่ร.ต.นรินทร์ ศักดิ์เจริญชัยกุล สมาชิกกลุ่มไทยภักดี เป็นผู้กล่าวหา)
1. ธนกร เยาวชนอายุ 17 ปี
2. ณัฐกรณ์ เยาวชนอายุ 17 ปี (52) (แยกคดีเยาวชน)
เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ปทุมวัน วันที่ 20 ม.ค. 64
3730 ธ.ค. 63แขวนป้ายข้อความว่า “งบสถาบันกษัตริย์>วัคซีนCOVID19” ที่สะพานรัษฎาภิเศก จังหวัดลำปาง1. พินิจ ทองคำ (53)
2. วรรณพร หุตะโกวิท (54)
3. ภัทรกันย์ แข่งขัน (55)
4. “หวาน” (นามสมมติ) นศ.มธ.ศูนย์ลำปาง (56)
5. ยุพดี กูลกิจตานนท์ (57)
เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองลำปาง วันที่ 25 ม.ค. 64
3817 ต.ค. 63โพสต์ข้อความผ่านเพจ “สมองโง่ดักดานรัฐบาลตูบ สมองหมากะลาหัวควยบริหารประเทศ” 1 ข้อความ
(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กล่าวหา)
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก 1 ราย (58)เข้ารับทราบข้อหาที่  บก.ปอท. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64
398 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์  
(แน่งน้อย อัศวกิติกร เป็นผู้กล่าวหา)
ภาณุพงศ์ จาดนอกเข้ารับทราบข้อหาที่  บก.ปอท. เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64
408 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์  
(นพดล พรหมภาสิต เป็นผู้กล่าวหา)
ชลธิชา แจ้งเร็ว (59)เข้ารับทราบข้อหาที่  บก.ปอท. เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64
4128 พ.ย. 63โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องการนำพระแก้วมรกตไปขาย และการแก้ไข พ.ร.บ.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  
(เจษฎา ทันแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)
พริษฐ์ ชิวารักษ์ตำรวจ สภ.สันทราย เข้าแจ้งข้อหาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ วันที่ 18 ก.พ. 64
429 ส.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #เชียงใหม่จะไม่ทน ที่ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่  
(อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)
อานนท์ นำภาตำรวจ สภ.เมืองเชียงใหม่ เข้าแจ้งข้อหาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ วันที่ 18 ก.พ. 64
4323 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม “ปาร์ตี้ริมเขา เป่าเค้กวันเกิด พลเรือเอกก๊าบๆ” ที่ลานหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่1. อานนท์ นำภา
2. พริษฐ์ ชิวารักษ์
ตำรวจ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เข้าแจ้งข้อหาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ วันที่ 18 ก.พ. 64 มีการออกหมายจับโดยศาลจังหวัดเชียงใหม่
4414 ต.ค. 63ทวิตข้อความเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9  
(อารีย์ จิวรรักษ์ รับมอบอำนาจจากกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
“แนน” (นามสมมติ) (60)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64
453 ส.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม “เสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตย” หรือ “ม็อบแฮร์รี่ พ็อตเตอร์” บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 63อานนท์ นำภาตำรวจ สน.ชนะสงคราม เข้าแจ้งข้อหาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพวันที่ 24-25 ก.พ. 64

อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 64
464 ม.ค. 64ติดป้ายข้อความ “งบสถาบันฯ>งบเยียวยาประชาชน” บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งรายสุปรียา ใจแก้ว (61)ตำรวจจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงราย และแจ้งข้อกล่าวหาที่ สภ.เมืองเชียงราย วันที่ 25 ก.พ. 64 ก่อนได้รับการประกันตัว หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
4728 ก.พ. 64เผารูปรัชกาลที่ 10 บริเวณป้ายเรือนจำคลองเปรม1. ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ “แอมมี่” (62)
2. “ปูน” ธนพัฒน์ (สงวนนามสกุล) (63)
3. นักศึกษาหญิง (64)
ตำรวจจับกุมไชยอมรตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 64 ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาที่รพ.ตำรวจ และถูกฝากขังทั้งหมด 69 วัน ก่อนศาลให้ประกันตัว ต่อมา อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 25 พ.ค. 64  
ธนพัฒน์เข้ารับทราบข้อหาวันที่ 11 มี.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 2 มิ.ย. 64
48ก.พ. 641. โพสต์เรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์ยุติการใช้ ม.112
2. โพสต์เรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์ปล่อย 4 แกนนำราษฎร
3. สวมเสื้อ “เราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้ว”
ทิวากร วิถีตน (65)ตำรวจจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่น และแจ้งข้อกล่าวหาที่ สภ.ท่าพระ วันที่ 4 มี.ค. 64 ก่อนได้รับการประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 25 พ.ค. 64
4913 ก.พ. 64ปราศรัยในชุมนุม #ม็อบ13กุมภา หรือ ‘นับ 1 ถึงล้าน คืนอำนาจให้ประชาชน’ ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เดินขบวนไปศาลหลักเมืองณวรรษ เลี้ยงวัฒนาเข้ารับทราบข้อหาที่ สน.สำราญราษฎร์ วันที่ 4 มี.ค. 64
50เม.ย.-ก.ค. 59โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 3 ข้อความ ปริญญา ชีวินกุลปฐม หรือ “พอร์ท ไฟเย็น” (66)ตำรวจจับกุมตามหมายจับของศาลทหาร เมื่อปี 2559 และนำตัวไปแจ้งข้อกล่าวหาที่ ปอท. เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64 ก่อนถูกฝากขังทั้งหมด 68 วัน จึงได้ประกันตัว อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 28 พ.ค. 64
51 โพสต์ข้อความ
(สัจจะ โชคบุญส่งสวัสดิ์ รับมอบอำนาจ จากกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก 1 ราย (67)หมายเรียกจาก บก.ปอท.
5223 ก.พ. 64ชูป้ายไวนิลที่มีภาพรัชกาลที่ 10 บนธงชาติเยอรมนี พร้อมมีข้อความที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าข่าย ม.112 ใน #ม็อบตำรวจล้มช้างอนุชา (สงวนนามสกุล) (68)ถูกจับกุมและนำตัวไปแจ้งข้อหาที่สน.ปทุมวัน เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64   ก่อนถูกฝากขัง เป็นเวลา 24 วัน และได้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 19 พ.ค. 64
5318 พ.ย. 63โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึงรัชกาลที่ 10  
(เจษฎา ทันแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)
พรชัย (สงวนนามสกุล) (69)ตำรวจจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 แจ้งข้อหา แล้วนำตัวไปที่สภ.แม่โจ้ ก่อนถูกฝากขังทั้งหมด 44 วัน จึงได้ประกันตัว   อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 2 มิ.ย. 64
54ต.ค.- พ.ย. 63ไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ทางการเมืองในเฟซบุ๊กส่วนตัว และโพสต์ข้อความ  
(วัชรินทร์ นิวัฒน์สวัสดิ์ เป็นผู้กล่าวหา)
พรชัย (สงวนนามสกุล)ตำรวจ สภ.บันนังสตา เข้าแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำกลางเชียงใหม่ วันที่ 12 มี.ค. 64
5525 ม.ค. 64ปราศรัยในการชุมนุม #กระชากหน้ากากไบโอไซน์ หน้าอาคารศรีจุลทรัพย์ ที่ทำการของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์
(ระพีพงษ์ ชัยยารัตน์ เป็นผู้กล่าวหา) 
1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. เบนจา อะปัญ
เบนจาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ปทุมวัน วันที่ 11 มี.ค. 64   ส่วนพริษฐ์ถูกแจ้งข้อหาในเรือนจำเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 64
5614 ม.ค. 64ปาอาหารหมาและปราศรัยในระหว่างติดตามการจับกุม “นิว สิริชัย” จากหมายจับคดี ม.112 ที่หน้าสภ.คลองหลวง1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
2. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
3. ภาณุพงศ์ จาดนอก
4. ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา
5. ณัฐชนน ไพโรจน์
6. ชลธิศ โชติสวัสดิ์
7. พรหมศร วีระธรรมจารี
8. เบนจา อะปัญ
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.คลองหลวงวันที่ 12 มี.ค. 64
5714 ม.ค. 64ปาอาหารหมาและปราศรัยในระหว่างติดตามการจับกุม “นิว สิริชัย” จากหมายจับคดี ม.112 ที่หน้าสภ.คลองหลวงศศลักษณ์ เยาวชนอายุ 17 ปี (70)   (แยกคดีเยาวชน)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.คลองหลวงวันที่ 12 มี.ค. 64
5814 ม.ค. 64ปราศรัยที่หน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ระหว่างติดตามการจับกุมตัว “นิว สิริชัย”1. พรหมศร วีระธรรมจารี
2. ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ “แอมมี่”
พรหมศรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของ สภ.ธัญบุรี วันที่ 17 มี.ค. 64 ก่อนถูกฝากขังทั้งหมด 55 วัน จึงได้ประกันตัว   ไชยอมรถูกแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำพิเศษธนบุรีวันที่ 18 มี.ค. 64 อัยการยื่นฟ้องทั้งสองเมื่อ 8 มิ.ย. 64
597 เม.ย. 63โพสต์คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเฟซบุ๊ก  
(นิรุตต์ แก้วเจริญ เป็นผู้กล่าวหา)
จรัส (สงวนนามสกุล) (71)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองจันทบุรี วันที่ 15 มี.ค. 64   อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 27 พ.ค. 64
6019 พ.ย. 63โพสต์คอมเมนต์เรื่องรัชกาลที่ 10 ในเฟซบุ๊ก  
(กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
“เรเน่” พุทธพงศ์ (สงวนนามสกุล) (72)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. วันที่ 18 มี.ค. 64
615 ม.ค. 64แขวนป้ายบนภาพพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณสถานตากอากาศบางปูสุพรรษา เจือเพ็ชร (73)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.บางปู วันที่ 22 มี.ค. 64  ก่อนถูกนำตัวไปขอฝากขัง และศาลให้ประกันตัว หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
6221 ธ.ค. 63ปราศรัยหน้า สน.บางเขน ระหว่างการเข้ารับทราบข้อหาคดี 112 ของทราย เจริญปุระ และนักกิจกรรม1. อานนท์ นำภา
2. พริษฐ์ ชิวารักษ์ 3. ชินวัตร จันทร์กระจ่าง
ชินวัตรเข้ารับทราบข้อหาที่ สน.บางเขน วันที่ 22 มี.ค. 64   อานนท์และพริษฐ์ถูกแจ้งข้อหาในเรือนจำวันที่ 27 เม.ย. 64
6320 มี.ค. 64แสดงออกต่อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในระหว่างการชุมนุม #ม็อบ20มีนา ที่สนามหลวง1. “โป๊ยเซียน” เยาวชนอายุ 15 ปี (74)
2. “เสกจิ๋ว” เยาวชนอายุ 14 ปี (75)
ถูกจับกุมภายหลังการชุมนุม และตร.นำตัวไปแจ้งข้อหาภายในบก.ตชด. ภาค 1 วันที่ 20 มี.ค. 64 (คดี สน.ชนะสงคราม) ก่อนศาลเยาวชนฯ ให้ประกันตัวหลักทรัพย์คนละ 20,000 บาท
6425 มิ.ย. – 11 ก.ย. 63ถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจ “กูKult” และได้ทำการตัดต่อรูปภาพ รวมถึงเผยแพร่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ 12 โพสต์นรินทร์ (สงวนนามสกุล)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. วันที่ 22 มี.ค. 64
6522 พ.ค. 63แชร์โพสต์จากเพจ KonThaiUk กล่าวถึงการแต่งกายของกษัตริย์รัชกาลที่ 10 พร้อมเขียนข้อความประกอบ  
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
ธีรวัช ยอดสิงห์ (76)ตร.นัดไปรับทราบข้อหาที่ สภ.บางแก้ว วันที่ 21 มี.ค. 64 โดยไม่มีหมายเรียก ก่อนถูกนัดไปขอฝากขัง และศาลให้ประกันตัว หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท   อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 14 มิ.ย. 64
6620 มี.ค. 64ติดกระดาษบนภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ในระหว่างการชุมนุม #ม็อบ20มีนา ที่สนามหลวงชูเกียรติ แสงวงค์ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา วันที่ 22 มี.ค. 64 (คดีสน.ชนะสงคราม) ก่อนถูกฝากขังทั้งหมด 71 วัน   ต่อมาอัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64
6719 พ.ย. 63โพสต์ข้อความพาดพิงถึงความประพฤติของกษัตริย์  
(สุรภพ จันทร์เปล่ง รับมอบอำนาจกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
พิทักษ์พงศ์ (สงวนนามสกุล) (77)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64
687 พ.ย. 63คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กเรื่องลักษณะที่ดีของกษัตริย์และความจำเป็นการของปฏิรูปสถาบันกษัตริย์  
(กัลฐิตา ชวนชม เป็นผู้กล่าวหา)
บุญลือ (นามสมมติ) (78)รับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.ทุ่งคาโงก จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 64    อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 14 มิ.ย. 64
6917 พ.ย. 63แชร์โพสต์ข้อความของปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์  
(สุรภพ จันทร์เปล่ง รับมอบอำนาจกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
พัชระ (สงวนนามสกุล) (79)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64
7018 ม.ค. 64เฟซบุ๊กไลฟ์วิจารณ์เรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในหัวข้อ “วัคซีนพระราชทาน ใครได้ใครเสีย”
(อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (80)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.นางเลิ้ง วันที่ 30 มี.ค. 64
7123 ม.ค. 64ติดป้ายเรื่องวัคซีนพระราชทาน ริมถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และเผยแพร่ภาพในเพจเฟซบุ๊กปิยรัฐ จงเทพตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ วันที่ 30 มี.ค. 64   แต่วันที่ 2 เม.ย. 64 ตร.ได้เข้าอายัดตัวตามหมายจับของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์และนำตัวไปแจ้งข้อกล่าวหาใหม่ที่สภ.ยางตลาดก่อนถูกฝากขังทั้งหมด 33 วัน จึงได้ประกันตัว อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 25 มิ.ย. 64
7216 ต.ค. 63โพสต์ข้อความกล่าวถึงรัชกาลที่ 10 ในเฟซบุ๊ก 1 ข้อความ  
(ทีฆทัศน์ พรหมณี เป็นผู้กล่าวหา)
พรพิมล (สงวนนามสกุล) (81)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 มี.ค. 64 (คดี สภ.ช้างเผือก) ก่อนถูกฝากขังทั้งหมด 23 วัน จึงได้ประกันตัว   อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 24 มิ.ย. 64
73 โพสต์ข้อความ
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (82)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.บางแก้ว วันที่ 7 เม.ย. 64  ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท

อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 64
74ช่วงปี 2563โพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์-ตั้งคำถามสถาบันกษัตริย์ 2 ข้อความ  
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
มีชัย (สงวนนามสกุล) (83)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.บางแก้ว วันที่ 8 เม.ย. 64 ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท อัยการยื่นฟ้องเมื่อ 1 ก.ค. 64
75 โพสต์ข้อความในกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส  
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
เยาวชนผู้ใช้เฟซบุ๊ก วัย 17 ปี (84)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.บางแก้ว
7624 มี.ค. 64ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ24มีนา #เพราะประเทศนี้เป็นของราษฎร ที่สี่แยกราชประสงค์  
(วรวุฒิ มากมารศรี และแทนคุณ ปิตุภูมิ เป็นผู้กล่าวหา)
ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผลรับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ลุมพินี วันที่ 8 เม.ย. 64
7714 ต.ค. 63โพสต์ในกลุ่ม “ประชาชนปลดแอก” พร้อมเขียนข้อความวิจารณ์สถาบันกษัตริย์  
(กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)
สุทธิเทพ (สงวนนามสกุล) (85)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา วันที่ 9 เม.ย. 64 (คดีบก.ปอท.) ก่อนถูกฝากขัง และศาลให้ประกันตัวหลักทรัพย์ 9 หมื่นบาท   อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 2 ก.ค. 64
782-11 มี.ค. 64โพสต์และแชร์ข้อความ ภาพ และคลิปในเฟซบุ๊ก จำนวน 25 โพสต์มงคล ถิระโคตร (86)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงราย วันที่ 14 เม.ย. 64 (คดีสภ.เมืองเชียงราย)   ก่อนถูกฝากขัง และศาลให้ประกันตัวหลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
7928 พ.ค. 63โพสต์ภาพรัชกาลที่ 10 และเจ้าฟ้าทีปังกร พร้อมเขียนข้อความ ลงในกรุ๊ป “รอยัลลิสต์มาร์เกตเพลส”
(อุราพร สุนทรพจน์ เป็นผู้กล่าวหา)
พิพัทธ์ (สงวนนามสกุล) (87)เข้ารับทราบข้อหาที่สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 64   ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท อัยการยื่นฟ้องวันที่ 12 ก.ค. 64
809-10 พ.ค. 63โพสต์ 4 ข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก “รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส”  
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
ปุญญพัฒน์ (นามสมมติ)  (88)เข้ารับทราบข้อหาที่สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 64   ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
อัยการยื่นฟ้องวันที่ 14 ก.ค. 64
818-9 เม.ย. 64โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกษัตริย์ลงในเฟซบุ๊ก 2 ข้อความมงคล ถิระโคตรถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงราย วันที่ 1 พ.ค. 64 (คดีสภ.เมืองเชียงราย) ก่อนถูกฝากขัง และศาลให้ประกันตัวหลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
8214 มี.ค. 64แสดงงานศิลปะคล้ายธงชาติไทย โดยไม่มีสีน้ำเงิน และมีการเขียนข้อความสื่อถึงสถาบันกษัตริย์  
(ศรีสุวรรณ จรรยา ร่วมเป็นผู้กล่าวหา
1. วิธญา คลังนิล (89)  
2. ยศสุนทร รัตตประดิษฐ์  (90)
เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ วันที่ 11 พ.ค. 64
8312 เม.ย. 64โพสต์วิดีโอลงในแอปพลิเคชั่น TikTok กล่าวถึงการบริหารจัดการของภาครัฐและงบสถาบันกษัตริย์  
(อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)
ลลิตา มีสุข (91)เข้ารับทราบข้อกล่าวหา ที่ สน.นางเลิ้ง วันที่ 20 พ.ค. 64 
8416 ต.ค. 63พ่นสีฐานใต้รูปรัชกาลที่ 10พนิดา (สงวนนามสกุล) (92)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองพัทยา วันที่ 14 พ.ค. 64   อัยการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64
8531 ธ.ค. 63โพสต์พาดพิงเรื่องการใช้ภาษีของกษัตริย์  
(นพดล พรหมภาสิต เป็นผู้กล่าวหา)
ปิยรัฐ จงเทพเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ที่ บก.ปอท. วันที่ 27 พ.ค. 64
861 และ 3 ม.ค. 64โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์การใช้มาตรา 112 และ ปัญหาของสถาบันกษัตริย์  
(แน่งน้อย อัศวกิตติกร เป็นผู้กล่าวหา)
อานนท์ นำภาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. วันที่ 23 มิ.ย. 64
87 (อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (93)หมายเรียก สน.นางเลิ้ง
88พ.ค. 63แชร์โพสต์ข้อความเกี่ยวกับการอุ้มการบินไทยจากเพจ KonthaiUK 2 โพสต์  
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
ธัญดล จันทรวงศ์ (94)เข้ารับทราบข้อหาที่สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 64   ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
8924 พ.ค. 63โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์รัชกาลที่ 9 ในกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส  
(อุราพร สุนทรพจน์ เป็นผู้กล่าวหา)
“ภัทร” (นามสมมติ) เยาวชนอายุ 16 ปี (95)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 64
90 (พัฒน์ธนชัย สระกวี เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (96)หมายเรียก สน.ทุ่งมหาเมฆ
9114 ก.พ. และ 14 พ.ค. 64ทวิตข้อความกี่ยวกับอาการประชวรด้วยโรคโควิด-19 ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ และโพสต์คลิปสหรัฐ เจริญสิน (97)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท.  ก่อนถูกขอฝากขังและได้รับการประกันตัวหลักทรัพย์คนละ 2 แสนบาท
9213 พ.ค. 64โพสต์ข้อความเรื่องอาการประชวร ของรัชกาลที่ 10อุกฤษฏ์ สันติประสิทธิ์ (98)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 64 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท.  ก่อนถูกขอฝากขังและได้รับการประกันตัวหลักทรัพย์คนละ 2 แสนบาท
9326 พ.ค. 63แชร์ข้อความเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงกษัตริย์ไทยที่หน้าโรงแรมในประเทศเยอรมนี
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
อุกฤษฏ์ สันติประสิทธิ์ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 64 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สภ.บางแก้ว  ก่อนถูกขอฝากขังและได้รับการประกันตัวหลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
941 ก.พ. 64ปราศรัยในกิจกรรมหน้าสภ.ภูเขียว เรียกร้องให้ตำรวจขอโทษจากการคุกคามนักเรียน กรณีจัดค่าย “ราษฎรออนทัวร์”1. จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา
2. อรรถพล บัวพัฒน์
3. ภาณุพงศ์ จาดนอก
จตุภัทร์และอรรถพลเข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.ภูเขียว เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 64 ภาณุพงศ์เข้ารับทราบข้อหาวันที่ 6 ก.ค. 64
95ม.ค. 64โพสต์และแชร์ข้อความเกี่ยวสถาบันกษัตริย์ 4 ข้อความ
(พสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา)
กัลยา (นามสมมติ) (99)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.สุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64   ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดนราธิวาส ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
968 ธ.ค. และ 31 ธ.ค. 63โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 2 โพสต์ วิจารณ์กรณีการใช้พื้นที่สนามหลวง และกล่าวถึงกรณีหย่าร่างกับสุจาริณี
(นพดล พรหมภาสิต เป็นผู้กล่าวหา)
พริษฐ์ ชิวารักษ์เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. วันที่ 15 มิ.ย. 64
9726 พ.ค. 63แชร์ข้อความเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ราชวงศ์จักรี และข้อความจากเพจ KonthaiUk
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
“นคร” (นามสมมติ) (100)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.บางแก้ว วันที่ 9 เม.ย. 64 และถูกคุมขังในเรือนจำ 9 วัน ก่อนได้รับการประกันตัว
9821 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #บ๊ายบายไดโนเสาร์  บริเวณบีทีเอสยาม
(รัฐธนภักษ์ สุวรรณรัตน์ เป็นผู้กล่าวหา)
สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า (101)เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ปทุมวัน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64
99ม.ค. 64โพสต์ข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ 4 ข้อความ (พสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา) “ชัยชนะ” (นามสมมติ) (102)ถูกจับกุมจากอำเภอลี้ ลำพูน ตามหมายจับของศาลจังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 ก่อนนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สภ.สุไหงโก-ลก และได้รับการประกันตัว
1007 มิ.ย. 64โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกษัตริย์และรัชกาลที่ 10 รวม 3 ข้อความ
(ฐิติวัฒน์ ธนการุณย์ เป็นผู้กล่าวหา)
ประสงค์ โคตรสงคราม (103)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สน.บางพลัด และถูกคุมขังในเรือนจำ 27 วัน ก่อนได้รับการประกันตัว
101โพสต์ข้อความ
(ฐิติวัฒน์ ธนการุณย์ เป็นผู้กล่าวหา)
ประชาชนจังหวัดสระแก้ว (104)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชัน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 64 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สน.บางพลัด ก่อนถูกขอฝากขังและได้รับการประกันตัว
102เม.ย.- พ.ค. 64โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 5 ข้อความ เกี่ยวกับรัชกาลที่ 9 และ 10
(อิสกันต์ ศรีอุบล เป็นผู้กล่าวหา)
คงศักดิ์ (สงวนนามสกุล) (105)ถูกเรียกไปรับทราบข้อหาที่ สน.โชคชัย โดยไม่มีหมายเรียก เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 64 ก่อนถูกขอฝากขัง และได้รับการประกันตัว หลักทรัพย์ 2 แสนบาท
103ก.พ.-มี.ค. 64แชร์ 3 โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เรื่องการผูกขาดวัคซีน, คนเซ็นตั๋วช้าง และคำปราศรัยใน #ม็อบ24มีนา
(ภัทรวรรณ ขำมา เป็นผู้กล่าวหา)
จิรวัฒน์ (สงวนนามสกุล) (106)เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ยานนาวา ในวันที่ 9 ส.ค. 64
104มี.ค.-มิ.ย. 64แชร์และโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กและทวิตเตอร์ รวม 17 โพสต์ จักรพรรดิ (สงวนนามสกุล) (107)ถูกจับกุมตามหมายจับ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 64 และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท. ก่อนถูกขอฝากขังและได้รับการประกันตัว
105คอมเมนต์โต้ตอบเกี่ยวกับกรณีการบินไทย และการใช้ภาษีประชาชนของกษัตริย์ (บริษัทการบินไทย มอบอำนาจให้ ว่าที่ ร.ต.เปรมไชย ศรีบุญ เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (108)เข้ารับทราบข้อหา ที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 64
1062 มิ.ย. 64คอมเมนต์โพสต์ในกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส เกี่ยวกับกรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 8
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
วุฒิภัทร (นามสมมติ) (109)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 64
อัยการยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ 19 ก.ค. 64
10718 ก.ค. 64เผาพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณถนนราชดำเนินนอก ระหว่างการชุมนุม #ม็อบ18กรกฎาสิทธิโชค เศรษฐเศวต (110)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาวันที่ 19 ก.ค. 64 และถูกแจ้งข้อหาที่ สน.นางเลิ้ง ก่อนถูกขอฝากขังและได้รับการประกันตัว หลักทรัพย์ 1 แสนบาท
10818 ก.ค. 64 แปะกระดาษข้อความ “CANCEL LAW 112” ทับที่บริเวณพระพักตร์ และพ่นสีสเปรย์ทับพระบรมฉายาลักษณ์ ระหว่างการชุมนุม #ม็อบ18กรกฎาสายน้ำ (เยาวชน)ถูกออกหมายจับ และเดินทางเข้ามอบตัวเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ที่ สน.นางเลิ้ง ก่อนศาลเยาวชนฯ ให้ประกันตัว หลักทรัพย์ 2 หมื่นบาท
10928 ม.ค. 64แคปภาพจากทวิตเตอร์และโพสต์ข้อความเกี่ยวกับการเลือกปกป้องกษัตริย์ของตำรวจ
(พสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา)
“วารี” (นามสมมติ) (111)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.สุไหงโก-ลก วันที่ 14 ต.ค. 64 ก่อนถูกขอฝากขัง และได้รับการประกันตัว
110(ธนวิทย์ บุญสิทธิ์ เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (112)คดีที่ สภ.เมืองตรัง
111(ขจิต ผลอินทร์ เป็นผู้กล่าวหา)สมาชิกกลุ่มกระบี่ไม่ทน (113)คดีที่ สภ.เมืองกระบี่
112(มณฑานี ตันติสุข เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (114)หมายเรียก บก.ปอท.
1131 ส.ค. 64เขียนข้อความลงบนผ้าและกระดาษติดรถในระหว่างกิจกรรมคาร์ม็อบ “ด่วนนครพิงค์ เจียงใหม่ไล่ขึดประยุทธ์”ธนกร (สงวนนามสกุล) (115)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.ช้างเผือก วันที่ 16 ส.ค. 64
1141 ส.ค. 64ชูป้ายข้อความในระหว่างกิจกรรมคาร์ม็อบ “ด่วนนครพิงค์ เจียงใหม่ไล่ขึดประยุทธ์” 1. “เกด” (นามสมมติ) (116)
2. ยุ้ย (นามสมมติ) (117)
เกดเข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ วันที่ 2 ก.ย. 64 ส่วนยุ้ยเข้ารับทราบข้อหาวันที่ 17 ก.ย. 64
1153 ส.ค. 64ปราศรัยในการชุมนุม #เสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาชน หรือม็อบแฮร์รี่ พ็อตเตอร์ 2 ที่ลานหอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพฯ
(นพดล พรหมภาสิต เป็นผู้กล่าวหา)
อานนท์ นำภาเข้ามอบตัวที่ สน.ปทุมวัน ตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 64 ก่อนถูกขอฝากขัง และไม่ได้รับการประกันตัว
1163-5 ส.ค. 64ใช้ทวิตเตอร์ในนาม “ฟ้าฝน ver.เกรี้ยวกราด” ทวิตเรื่องพิธีพระบรมศพ และคุกทวีวัฒนาเวหา  แสนชนชนะศึก (118)ถูกจับกุมตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 64 และถูกนำตัวไปดำเนินคดีที่ บก.ปอท.
117แชร์โพสต์ข้อความ 1 ข้อความ (กรพัชร์ สุนทรพิธ เป็นผู้กล่าวหา)ชาวจังหวัดลำปาง (119) เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองลำปาง
11811 ม.ค. และ 3 ก.พ. 64โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 2 ข้อความ
(ร.ต.อ.ณัฐภัทร เรืองศิลป์ประเสริฐ เป็นผู้กล่าวหา)
อานนท์ นำภา พนักงานสอบสวน บก.ปอท. แจ้งข้อหาในเรือนจำ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64
11917 ต.ค. 63โพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับกษัตริย์ (สุรภพ จันทร์เปล่ง รับมอบอำนาจกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (120)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 64
1201 พ.ค. 64แสดง Performance Art ที่ป้ายหน้าม.เชียงใหม่ และถูกกล่าวหาว่าใช้เท้าขวาชี้ขึ้นไปที่พระบรมฉายาลักษณ์วิธญา คลังนิลเข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 64
12124 มิ.ย. 64ปราศรัยในชุมนุม #ม็อบ24มิถุนา #ราษฎรยืนยันดันเพดาน บริเวณสกายวอล์คปทุมวัน (มะลิวัน หวาดน้อย เป็นผู้กล่าวหา)1. เบนจา อะปัญ
2. เกียรติชัย ตั้งภรณ์พรรณ
3. วรรณวลี ธรรมสัตยา
เกียรติชัยเข้ารับทราบข้อหาที่ สน.ปทุมวัน เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 64 และเบนจา-วรรณวลีเข้ารับทราบข้อหาวันที่ 9 ก.ย. 64
12215 ส.ค. 64ปราศรัยในกิจกรรม Carmob “ล้านนาต้านศักดินาทัวร์” ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ธนาธร วิทยเบญจางค์ (121)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 64
1238 ม.ค. 64โพสต์ข้อความ “พิมรี่พายขึ้นดอยครั้งเดียวเด็กมีไฟฟ้าใช้ แต่บางคนขึ้นดอยมา 70 ปี..”
(แน่งน้อย อัศวกิติกร เป็นผู้กล่าวหา)
อรรฆพล (สงวนนามสกุล) (122)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64
12430 พ.ย. 63ปราศรัยในชุมนุม #ม็อบ30พฤศจิกามาหาดใหญ่ ที่หน้าหอนาฬิกาหาดใหญ่ (พ.ต.ท.จิรศักดิ์ ฉวีนิล เป็นผู้กล่าวหา)สุพิชฌาย์ ชัยล้อม (123)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64
1258 ส.ค. 64ปลดรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 ที่หน้าชุมชนหมู่บ้านประชาชื่น จังหวัดนนทบุรี (ทรงศักดิ์ จันทโชติ เป็นผู้กล่าวหา)ศิระพัทธ์ ดีสวัสดิ์ (124)ตำรวจสภ.รัตนาธิเบศร์ แจ้งข้อหาเพิ่มเติมวันที่ 30 ส.ค. 64
1263 ก.ค. 64พ่นสีสเปรย์บนรูปพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 สองจุด ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ (125)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.แม่แตง วันที่ 7 ก.ย. 64
12710 ก.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #คนนนท์ไม่ทนเผด็จการ ท่าน้ำนนทบุรีธนกร (สงวนนามสกุล) เยาวชนอายุ 17 ปี อัยการให้พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนนทบุรี แจ้งข้อหาเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64
1287 ส.ค. 64ชูป้ายข้อความในระหว่างกิจกรรมคาร์ม็อบ #มินิด่วนนครพิงค์ ในจังหวัดเชียงใหม่ต้น (สงวนชื่อสกุลจริง) (126)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ วันที่ 14 ก.ย. 64
129ก.ย. 64เหตุปะทะที่สามเหลี่ยมดินแดง และถูกกล่าวหาว่าทำลายรูปพระบรมฉายาลักษณ์มริษา (สงวนนามสกุล) (127)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64 และถูกแจ้งข้อหาที่ สน.ดินแดง ก่อนได้รับการประกันตัว
130ก.ย. 64 เหตุปะทะที่สามเหลี่ยมดินแดง และถูกกล่าวหาว่าทำลายรูปพระบรมฉายาลักษณ์ (แยกคดีเยาวชน)“เค” (นามสมมติ) เยาวชนอายุ 17 ปี (128)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลเยาวชนฯ เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 64 และถูกแจ้งข้อหาที่ สน.ดินแดง ก่อนได้รับการประกันตัว
13112 พ.ค. 64คอมเมนต์ในโพสต์เฟซบุ๊กของ “Somsak Jeamteerasakul” เกี่ยวกับข่าวลืออาการป่วยของรัชกาลที่ 10 (พ.ต.ท.กิตติพงศ์ อมฤตโอฬาร เป็นผู้กล่าวหา)“นันท์” (นามสมมติ) (129)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64
13212 ก.ย. 64ถูกกล่าวหาว่าเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณทางลงด่วนดินแดง ระหว่าง #ม็อบทะลุแก๊ส #ม็อบ12กันยา“นัท” (นามสมมติ) เยาวชนอายุ 14 ปี (130)ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 ในคดีของ สน.ดินแดง ก่อนได้รับการประกันตัว
13313 ก.ย. 64ถูกกล่าวหาว่าพ่นสีสเปรย์เรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ ระหว่าง #ม็อบทะลุแก๊ส #ม็อบ13กันยา วีรภาพ วงษ์สมาน (131)ถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญา เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 64 ในคดีของ สน.ดินแดง ก่อนได้รับการประกันตัว
13414 ก.ย. 64ถูกกล่าวหาว่าเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้ากระทรวงแรงงาน ระหว่างชุมนุม #ม็อบทะลุแก๊ส1. ณรงค์ศักดิ์ บัวหนอง (132)
2. ณัฐพล เหล็กแย้ม (133)
3. อธิคุณ (สงวนนามสกุล) (134)
ถูกจับกุมตามหมายจับศาลอาญา เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 ในคดีของ สน.ดินแดง ก่อนได้รับการประกันตัว
13514 ก.ย. 64ถูกกล่าวหาว่าเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หน้ากระทรวงแรงงาน ระหว่างชุมนุม #ม็อบทะลุแก๊ส (แยกคดีเยาวชน)“กันย์” เยาวชนอายุ 17 ปี (135)ถูกจับกุมตามหมายจับศาลเยาวชนฯ เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 64 ในคดีของ สน.ดินแดง ก่อนได้รับการประกันตัว
136ก.ค. 64ทวิตข้อความเกี่ยวกับการผูกขาดวัคซีน และรีทวิตข้อความเกี่ยวกับกษัตริย์
(มณีรัตน์ เลาวเลิศ เป็นผู้กล่าวหา)
รักชนก ศรีนอก (136)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64
13719 พ.ค. 64คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กของ “Somsak Jeamteerasakul” เกี่ยวกับอาการประชวนของ ร.10
(พ.ต.ท.ภาคิน ไกรกิตติชาญ เป็นผู้กล่าวหา)
“ภู” (นามสมมติ) (137)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 64
138 28 ก.ค. 64เผารูปรัชกาลที่ 10 ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานีพิทยุตม์ (สงวนนามสกุล) (138)ตำรวจ สภ.หนองหาน เรียกเข้ารับทราบข้อหาเพิ่มเติม เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64
13913 ก.พ. 64โพสต์ถึงกรณี คฝ. จับกุมผู้ชุมนุมราษฎร ใน #ม็อบ13กุมภา (แน่งน้อย อัศวกิตติกร เป็นผู้กล่าวหา)อัครสร โอปิลันธน์ เยาวชนอายุ 17 ปี (139)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. วันที่ 23 ก.ย. 64
140(สุรวัช สังขฤกษ์ เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (140)หมายเรียก สน.นิมิตรใหม่
14124 พ.ค. 63โพสต์ข้อความ 2 ข้อความในกลุ่ม “รอยัลลิสต์มาร์เกตเพลส”
(อุราพร สุนทรพจน์ เป็นผู้กล่าวหา)
พชร (สงวนนามสกุล) (141)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 64
14210 ส.ค. 64แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเพจกรมประชาสัมพันธ์เรื่องลงนามถวายพระพร (กวิน ชาตะวนิช เป็นผู้กล่าวหา)พัชรพล (สงวนนามสกุล) (142) ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชัน และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สน.บางพลัด วันที่ 28 ก.ย. 64 ก่อนได้รับการประกันตัว
14312 พ.ค. 64 คอมเมนต์ในโพสต์เฟซบุ๊กของ “Somsak Jeamteerasakul” เกี่ยวกับข่าวลืออาการป่วยของรัชกาลที่ 10 (พ.ต.ต.นิมิตร หงษ์เวียงจันทร์ เป็นผู้กล่าวหา)ลักขณา (นามสมมติ) (143)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. วันที่ 26 ต.ค. 64
144ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (144)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาตลิ่งชัน และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สน.บางพลัด วันที่ 29 ก.ย. 64 ก่อนได้รับการประกันตัว
145พ.ย. 63-ม.ค. 64โพสตฺ์และแชร์ข้อความในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์รวม 6 ข้อความ (พสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา)“ภารดี” (นามสมมติ) (145) เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.สุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 64 ก่อนถูกนำตัวไปฝากขัง และได้ประกันตัว
146ต.ค. 63 – ม.ค. 64โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กเกี่ยวกับกษัตริย์ 7 ข้อความ (พสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา)อุดม (สงวนนามสกุล) (146) เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.สุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 64 ก่อนถูกนำตัวไปฝากขัง และได้ประกันตัว
14718 ต.ค. 63โพสต์ข้อความมีเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีสวรรคตของรัชกาลที่ 8 ชื่นชมการทรงงานของรัชกาลที่ 9 และวิพากษ์วิจารณ์รัชกาลที่ 10
(ปิติ สมันตรัฐ เป็นผู้กล่าวหา)
“วงศ์” (นามสมมติ) (147) เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 64
14826 พ.ย. 63โพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ 1 ข้อความ (กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (148) เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 64
14910 ส.ค. 64อ่านแถลงการณ์และปราศรัยที่หน้าอาคารซิโนไทย ในกิจกรรม Carmob #ม็อบ10สิงหา ‘คาร์ม็อบใหญ่ไล่ทรราช’ (จักรพงศ์ กลิ่นแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)เบนจา อะปัญถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญากรุงเทพใต้ และนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สน.ทองหล่อ เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 64
15019 ก.ย. 64ถูกกล่าวหาว่าเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณหน้ารร.ราชวินิตมัธยม ระหว่าง #ม็อบ19กันยา (พ.ต.ท.จงศักดิ์ ชาญศรี เป็นผู้กล่าวหา)บัง (สงวนชื่อสกุลจริง) (149)เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.นางเลิ้ง เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64
151ก.พ. 64กล่าวหาจากคำเบิกความในคดีคัดค้านการปิดกั้นไลฟ์วิจารณ์นโยบายวัคซีนโควิด (ทศพล เพ็งส้ม กรรมการผู้ช่วยรมต.ประจำนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวหา)ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจเข้ารับทราบข้อหาที่ สน.พหลโยธิน เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 64
15217 พ.ค. 64คอมเมนต์ในโพสต์ของเพจเฟซบุ๊ก “ศรีสุริโยไท” (นัธทวัฒน์ ชลภักดี เป็นผู้กล่าวหา)ฉัตรมงคล วัลลีย์ (150)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองเชียงราย เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64
15328 ก.ค. 64 โพสต์ภาพถือพระบรมฉายาลักษณ์ในลักษณะกลับหัว พร้อมข้อความ “ด้วยรักและฟักยู #28กรกฎาร่วมใจใส่ชุดดำ” (สมาชิก ศชอ. เป็นผู้กล่าวหา)พริษฐ์ ชิวารักษ์ตำรวจ บก.ปอท. เข้าแจ้งข้อหาในเรือนจำ เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64
154ธ.ค. 63-ก.พ. 64โพสต์เฟซบุ๊กในกลุ่มรอยัลลิสต์มาร์เกตเพลส 8 ข้อความ (พสิษฐ์ จันทร์หัวโทน เป็นผู้กล่าวหา) “ปูน” ธนพัฒน์ (ถูกกล่าวหาจากเหตุขณะยังเป็นเยาวชน)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.สุไหงโก-ลก เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 64 ก่อนถูกขอฝากขัง และได้ประกันตัว
155ก.ค. 63-ม.ค. 64ถูกกล่าวหาว่าโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ 8 ข้อความ (ถนอมศักดิ์ บุญภักดี เป็นผู้กล่าวหา)อรรฆพล (สงวนนามสกุล) เข้ารับทรายข้อหาที่ สภ.แกลง เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 64
15613 ก.ค. 64ติดป้ายข้อความประท้วงรัฐบาลและสถาบันกษัตริย์ บริเวณระเบียงหอพักใกล้ ม.บูรพา1. วัชระ (151)
2. วิรชัช (152)
วัชระถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดชลบุรี และถูกนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สภ.แสนสุข เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 64 ส่วนวิรชัชเข้ามอบตัววันที่ 24 ต.ค. 64
15719 ก.ย. 64โพสต์รูปวาดหน้าเหมือน ร.10 ในเฟซบุ๊กสตอรี่ (สม.ต.อภิสิทธิ์ ไชยทอง เป็นผู้กล่าวหา)“โอม” ชลสิทธิ์ (153)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 ก่อนถูกนำตัวไปขอฝากขัง และได้ประกันตัว
158ส.ค. 63-ต.ค. 64ถูกกล่าวหาเป็นแอดมินเพจ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” และโพสต์ข้อความ 3 โพสต์ (นพดล พรหมภาสิต เป็นผู้กล่าวหา) 1. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
2. นิราภร อ่อนขาว (154)
นิราภรเข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64
159ก.ย. 64โพสต์เฟซบุ๊ก
(การุณย์ หนูคง เป็นผู้กล่าวหา)
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (155)ถูกแจ้งข้อหาที่ สภ.เกาะสมุย เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64
160พ.ค. 64โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิด-19 (อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล (156)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 64
16117 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ17พฤศจิกา63 ที่หน้ารัฐสภา (ประดิษฐ์ ต้นจาน เป็นผู้กล่าวหา)พริษฐ์ ชิวารักษ์ตำรวจ สน.บางโพ เข้าแจ้งข้อหาในเรือนจำ เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 64
16211 ก.ย. 64ปราศรัยหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ระหว่างรอผลประกันตัวนักกิจกรรม (พ.ต.ท.ศราวุฒิ ทองภู่ เป็นผู้กล่าวหา)ชลธิชา แจ้งเร็วเข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 64
16329 พ.ค. 64โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กวิพากษ์วิจารณ์การผูกขาดวัคซีนโควิด-19 (อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (157)เข้ารับทราบข้อหาที่ สน.นางเลิ้ง เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 64
164ม.ค. 64โพสต์เฟซบุ๊ก
(วริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ เป็นผู้กล่าวหา)
สุภิสรา (สงวนนามสกุล) (158)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา และถูกนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 64
16510 พ.ย. 64เผาแผ่นป้ายพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณสะพานต่างระดับบางคูเวียงโชติช่วง (นามสมมติ) (159)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรี และถูกนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สภ.ปลายบาง เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64
16624 ส.ค. 63ถ่ายภาพในสถานที่ต่างๆ ของเมืองพัทลุง และใส่ข้อความทางการเมืองโพสต์เฟซบุ๊กเพจ “พัทลุงปลดแอก” และ “ประชาธิปไตยในด้ามขวาน”1. ศุภกร ขุนชิต (160)
2. อลิสา บินดุส๊ะ (161)
3. ชมพูนุท (สงวนนามสกุล) (162)
ศุภกรถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทลุง และถูกนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ สภ.เมืองพัทลุง เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 64 ส่วนอีกสองคนเข้ามอบตัวเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 64
16723 พ.ย. 64โพสต์ภาพพระแก้วมรกตสวมเครื่องทรง Sirivannavari (นพดล พรหมภาสิต เป็นผู้กล่าวหา)วารุณี (สงวนนามสกุล) (163)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา และถูกนำตัวไปแจ้งข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 64
168(สุรวัช สังขฤกษ์ เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (164)หมายเรียก สน.นิมิตรใหม่

.

หมายเหตุ

 • คดีลำดับที่ 51, 70, 73, 75, 101, 110, 111, 117, 139, 140, 144, 151, 159, 160 และ 163 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย
 • พริษฐ์ ชิวารักษ์, อานนท์ นำภา, ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ได้รับหมายเรียกจาก สภ.เมืองพิษณุโลก (แน่งน้อย อัศวกิตติกร เป็นผู้กล่าวหา) แต่ต่อมาพนักงานสอบสวนได้โอนย้ายคดีไปรวมกับคดีที่ บก.ปอท. ทำให้ต่อมาไม่มีการดำเนินการในคดีที่สถานีตำรวจนี้
 • กรณีเยาวชนอายุ 14 ปี ที่จังหวัดพิษณุโลก หลังจากได้รับหมายเรียกในคดีที่มี แน่งน้อย อัศวกิตติกร เป็นผู้กล่าวหา ตำรวจได้สอบสวนในฐานะพยาน แต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหา

.