สถิติผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 “หมิ่นประมาทกษัตริย์” ปี 2563-64

สถิติผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา 112 ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย. 63 – 6 พ.ค. 64

*แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พ.ค. 64 เวลา 16.00 น.

วันที่ 19 พ.ย. 63 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกแถลงการณ์ถึงสถานการณ์ทางการเมือง โดยประกาศว่าจำเป็นต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ โดยจะบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับ ทุกมาตราที่มีอยู่ ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิด ฝ่าฝืนกฎหมาย เพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น โดยจะดำเนินคดีต่างๆ ให้เป็นไปตาม “กระบวนการยุติธรรมของประเทศ” จากนั้นก็ปรากฏรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะเริ่มกลับมาบังคับใช้ข้อหา “หมิ่นประมาทกษัตริย์” ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 อีกครั้ง หลังจากมีการเปลี่ยนแนวทางการบังคับใช้มาตั้งแต่ช่วงปี 2561 เป็นต้นมา

จากการติดตามของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน นับตั้งแต่เริ่มมีการเผยแพร่รายชื่อผู้ถูกดำเนินคดีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 63 มีผู้ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกและการชุมนุมทางการเมืองในข้อหาตามมาตรา 112 แล้วทั้งสิ้นอย่างน้อย 90 ราย ใน 83 คดี (นับคดีที่มีผู้ได้รับหมายเรียก แต่ยังไม่ได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วย)

 • ในจำนวนคดีทั้งหมด แยกเป็นคดีที่มี “ประชาชน” เป็นผู้ไปร้องทุกข์กล่าวโทษจำนวน 38 คดี และคดีที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร้องทุกข์กล่าวโทษจำนวน 8 คดี ส่วนที่เหลือเป็นคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นผู้กล่าวหา
 • พฤติการณ์ที่ถูกกล่าวหาแยกเป็นคดีที่เกี่ยวกับการปราศรัยในการชุมนุมจำนวน 26 คดี, คดีการแสดงออกอื่นๆ ที่ไม่ใช่การปราศรัย เช่น การติดป้าย, พิมพ์หนังสือ, แปะสติ๊กเกอร์ เป็นต้น จำนวน 21 คดี, คดีที่เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์ จำนวน 34 คดี และยังไม่ทราบสาเหตุ 2 คดี
 • ผู้ถูกดำเนินคดีเป็นเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปี จำนวน 6 ราย
 • ศาลมีการออกหมายจับ อย่างน้อย 15 หมายจับ (กรณี “เดฟ ชยพล” นักศึกษามธ. ถูกศาลจังหวัดธัญบุรีออกหมายจับ แต่ต่อมาตำรวจไปขอยกเลิกหมายจับ และไม่ได้ดำเนินคดี) และยังมีการจับตามหมายจับเก่าตั้งแต่ช่วงปี 2559 อย่างน้อย 2 หมายจับ
 • แกนนำการชุมนุมถูกดำเนินคดีเป็นจำนวนทั้งหมด ดังนี้
  • พริษฐ์ ชิวารักษ์ 20 คดี
  • อานนท์ นำภา 12 คดี
  • ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล 9 คดี
  • ภาณุพงศ์ จาดนอก 8 คดี
  • ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา 4 คดี
  • เบนจา อะปัญ 4 คดี
  • พรหมศร วีระธรรมจารี 4 คดี
  • ชินวัตร จันทร์กระจ่าง 4 คดี
  • ชูเกียรติ แสงวงค์ 4 คดี
  • วรรณวลี ธรรมสัตยา 3 คดี
  • ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล 3 คดี

 

คดีลำดับที่วันที่เกิดเหตุสาเหตุผู้ถูกกล่าวหาสถานะคดี
1

14 ต.ค. 59

โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อปี 2559 หลังการสวรรคตของรัชกาลที่ 9อิศเรศ (สงวนนามสกุล) (1)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดนครพนมเมื่อวันที่ 20 ก.ย. 63 และสั่งฟ้องคดีต่อศาลเมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63
ได้รับการประกันตัว โดยใช้ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านและโฉนดที่ดินในวงเงิน 150,000 บาท
2

22 ส.ค. 63

ปราศรัยในการชุมนุม #เด็กพูดผู้ใหญ่ฟัง ศาลหลักเมืองอุบลราชธานีพริษฐ์ ชิวารักษ์ (2)พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาที่สน.ชนะสงคราม วันที่ 30 พ.ย. 63
33 ก.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #เจาะกะลาตามหาบักคำผาน ลานหน้าบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ดพริษฐ์ ชิวารักษ์พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาที่สน.ชนะสงคราม วันที่ 30 พ.ย. 63
410 ก.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #คนนนท์ไม่ทนเผด็จการ ท่าน้ำนนทบุรี
 1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
 2. ภาณุพงศ์ จาดนอก (3)
 3. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (4)
รับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.เมืองนนทบุรี เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 63
519 ก.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสนามหลวง
 1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
 2. อานนท์ นำภา (5)
 3. สมยศ พฤกษาเกษมสุข (6)
 4. ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม (7)
 5. จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา (8)
 6. ภาณุพงศ์ จาดนอก
 7. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
รับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ชนะสงคราม เมื่อวันที่ 30 พ.ย. และ 8 ธ.ค. 63

ลำดับที่ 1-4 อัยการสั่งฟ้องเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64 และไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาล 

ลำดับที่ 5-7 อัยการสั่งฟ้องเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 64 และไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาล

ต่อมาลำดับที่ 3-5 ได้ประกันตัว

624 ก.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ไปสภาไล่ขี้ข้าศักดินา ที่หน้ารัฐสภา
 1. จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ (9)
 2. ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล (10)
 3. ชนินทร์ วงษ์ศรี (11)
 4. เกียรติชัย ตั้งภรณ์พรรณ (12)
 5. ทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี (13)
รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.บางโพ เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63
714 ต.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุมคณะราษฎร #ม็อบ14ตุลา อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอานนท์ นำภารับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.สำราญราษฎร์แล้วเมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 63
826 ต.ค. 63ปราศรัยและอ่านแถลงการณ์ในการชุมนุม #ม็อบ26ตุลา หน้าสถานทูตเยอรมนี
 1. ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล
 2. กรกช แสงเย็นพันธ์ (14)
 3. ชนินทร์ วงษ์ศรี
 4. ชลธิศ โชติศักดิ์ (15)
 5. เบนจา อะปัญ (16)
 6. วัชรากร ไชยแก้ว (17)
 7. ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา (18)
 8. อรรถพล บัวพัฒน์ (19)
 9. อัครพล ตีบไธสง (20)
 10. สุธินี จ่างพิพัฒนวกิจ (21)
 11. รวิศรา เอกสกุล (22)
 12. โจเซฟ (สงวนชื่อสกุล) (23)
 13. เอ (สงวนชื่อสกุล) (24)
รับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ 8 และ 9 ธ.ค. 63
914 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม MobFest อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ถนนราชดำเนินพริษฐ์ ชิวารักษ์พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาวันที่ 30 พ.ย. 63 และอัยการสั่งฟ้องเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 64
108 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์

(สุเฑพ ศิลปะงาม เป็นผู้กล่าวหา)

พริษฐ์ ชิวารักษ์รับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63
118 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์

(ว่าที่ ร.ต.นรินทร์ ศักดิ์เจริญชัยกุล เป็นผู้กล่าวหา)

อานนท์ นำภารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63
128 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์

(นิติพงศ์ ห่อนาค เป็นผู้กล่าวหา)

ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุลรับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 63
1317 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #กูสั่งให้มึงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญ ที่หน้ารัฐสภา

(สมชาย อิสระ เป็นผู้กล่าวหา)

อานนท์ นำภารับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.บางโพ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63
1429 ต.ค. 63กิจกรรมใน #ม็อบ29ตุลา รันเวย์ของประชาชน ชุมนุมหน้าวัดแขก ถนนสีลม

(วริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ เป็นผู้กล่าวหา)

จตุพร แซ่อึง (25)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ยานนาวา เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63
1529 ต.ค. 63กิจกรรมใน #ม็อบ29ตุลา รันเวย์ของประชาชน ชุมนุมหน้าวัดแขก ถนนสีลม

(วริษนันท์ ศรีบวรธนกิตติ์ เป็นผู้กล่าวหา)

สายน้ำ เยาวชนอายุ 16 ปี (26)

(แยกคดีเยาวชน)

รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ยานนาวา เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 63

ถูกนำตัวไปขอหมายควบคุมที่ศาลเยาวชนฯ ก่อนได้รับการประกันตัวหลักทรัพย์ 8,000 บาท

16ยังไม่มีข้อมูลหมายเรียกจาก สภ.เมืองพิษณุโลก

(แน่งน้อย อัศวกิตติกร เป็นผู้กล่าวหา)

 1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
 2. อานนท์ นำภา
 3. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
ยังไม่ได้รับทราบข้อกล่าวหา
1729 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ29พฤศจิกา หน้ากรมทหารราบที่ 11

(วราวุธ สวาย เป็นผู้กล่าวหา)

 1. อานนท์ นำภา
 2. พริษฐ์ ชิวารักษ์
 3. อินทิรา เจริญปุระ (27)
 4. ณัฎฐธิดา มีวังปลา (28)
 5. สมยศ พฤกษาเกษมสุข
 6. ชินวัตร จันทร์กระจ่าง (29)
 7. พิมพ์สิริ เพชรน้ำรอบ (30)
 8. พรหมศร วีระธรรมจารี (31)
รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.บางเขน เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63
1818 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ18พฤศจิกา หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 1. ชูเกียรติ แสงวงค์ (32)
 2. สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ (33)
รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ลุมพินี เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63 
1930 ต.ค. 63 และ 2 พ.ย. 63โพสต์ 3 ข้อความในเฟซบุ๊ก โดยหนึ่งในนั้นมีข้อความว่า #กล้ามาก #เก่งมาก #ขอบใจนะ

(ศรายุทธ สังวาลย์ทอง เป็นผู้กล่าวหา)

สมบัติ ทองย้อย (34)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 63
202 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ2พฤศจิกา ที่บริเวณ MRT ท่าพระ

(อานนท์ กลิ่นแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)

ชูเกียรติ แสงวงค์รับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ท่าพระ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 63
2125 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ25พฤศจิกาไปscb หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

(วราวุธ สวาย เป็นผู้กล่าวหา)

 1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
 2. อานนท์ นำภา
 3. ภาณุพงศ์ จาดนอก
 4. พงศธรณ์ ตันเจริญ (35)
 5. ชินวัตร จันทร์กระจ่าง
 6. พรหมศร วีระธรรมจารี
 7. วรรณวลี ธรรมสัตยา (36)
 8. ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา
รับทราบข้อหาที่สน.พหลโยธิน วันที่ 22 ธ.ค. 63 และ 4 ม.ค. 64
2219 ก.ย. 63แปะสติกเกอร์ “กูKult” บนพระบรมฉายาลักษณ์ในการชุมนุม #19กันยาทวงอำนาจคืนราษฎร ที่สนามหลวงนรินทร์ (สงวนนามสกุล) (37)รับทราบข้อหาที่สน.ชนะสงคราม วันที่ 22 ธ.ค. 63 และอัยการสั่งฟ้องวันที่ 25 มี.ค. 64
2320 ส.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #จัดม็อบไล่แม่งเลย ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่น พริษฐ์ ชิวารักษ์พนักงานสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่น เข้าแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ที่สน.บางเขน วันที่ 21 ธ.ค. 63
2421 ส.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #อยุธยาจะไม่ทนอีกต่อไป หน้าศาลากลางหลังเก่า จังหวัดอยุธยา
 1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
 2. ภาณุพงศ์ จาดนอก
 3. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
พนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยา เข้าแจ้งข้อหาเพิ่มเติม ที่สน.บางเขน วันที่ 21 ธ.ค. 63
252 ธ.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #2ธันวาไปห้าแยกลาดพร้าว บริเวณห้าแยกลาดพร้าว

(ชุติมา เลี่ยมทอง กับพวก เป็นผู้กล่าวหา)

 1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
 2. อานนท์ นำภา
 3. ภาณุพงศ์ จาดนอก
 4. ชินวัตร จันทร์กระจ่าง
 5. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
 6. จิรฐิตา (สงวนนามสกุล) (38)
 7. คริษฐ์ (สงวนนามสกุล) (39)
รับทราบข้อหาที่สน.พหลโยธิน วันที่ 22 ธ.ค. 63,
4 ม.ค. 64, 5 ม.ค. 64 และ 15 ก.พ. 64
26ธ.ค. 63จำหน่าย “ปฏิทินพระราชทาน” รูปภาพเป็ดเหลือง ผ่านเพจ “คณะราษฎร” โดยถูกกล่าวหามีภาพและข้อความหมิ่นประมาทกษัตริย์จำนวน 3 ข้อความในปฏิทิน
 1. นัท (นามสมมติ) (40)
 2. พิชญ (สงวนนามสกุล) (41)
ถูกจับกุมโดยไม่มีหมายจับและควบคุมตัวมาแจ้งพฤติการณ์คดีที่สน.หนองแขมเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 63

ถูกนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลอาญาตลิ่งชัน ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้ตำแหน่ง ส.ส. ในวงเงิน 300,000 บาท

พิชญเข้ารับทราบข้อหาตามหมายเรียกวันที่ 15 ก.พ. 64

276 ธ.ค. 63 ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ6ธันวา บริเวณวงเวียนใหญ่

(จักรพงษ์ กลิ่นแก้ว แกนนำ ศปปส. เป็นผู้กล่าวหา)

ธนกร (สงวนนามสกุล) เยาวชนอายุ 17 ปี (42)เข้ารับทราบข้อหาที่สน.บุปผาราม วันที่ 11 ม.ค. 64

ถูกนำตัวไปขอหมายควบคุมที่ศาลเยาวชนฯ ก่อนได้รับการประกันตัวหลักทรัพย์ 5,000 บาท

286 ธ.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ6ธันวา บริเวณวงเวียนใหญ่

(จักรพงษ์ กลิ่นแก้ว แกนนำ ศปปส. เป็นผู้กล่าวหา)

 1. ชูเกียรติ แสงวงค์
 2. วรรณวลี ธรรมสัตยา
เข้ารับทราบข้อหาที่สน.บุปผาราม วันที่ 11 ม.ค. 64 และอัยการสั่งฟ้องเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 64

จำเลยทั้งคู่ไม่ได้รับการประกันตัวในชั้นศาล

2919 ก.ย. 63กรณีพิมพ์หนังสือถอดเทปคำปราศรัย “ปรากฎการณ์สะท้านฟ้า 10 สิงหา ข้อเรียกร้องว่าด้วยสถาบันกษัตริย์”ณัฐชนน ไพโรจน์ (43)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.คลองหลวง วันที่ 11 ม.ค. 64
3021 พ.ย. 63โพสต์ภาพการชูป้ายสามป้ายซึ่งถูกกล่าวหาว่ามีข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ระหว่างการชุมนุมในกรุงเทพฯ ลงในเฟซบุ๊ก

(สุกิจ เดชกุล กลุ่มไทยภักดีเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวหา)

 1. วรรณวลี ธรรมสัตยา
 2. “หนึ่ง” นักศึกษาจ.นนทบุรี (นามสมมติ) (44)
 3. “น้ำ” นักศึกษาม.รามคำแหง (นามสมมติ) (45)
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.เมืองเชียงใหม่ วันที่ 22 ม.ค. 64
3127 ต.ค. 63 และ 8 พ.ย. 63แชร์คลิปวิดีโอ 2 คลิปในเฟซบุ๊ก ได้แก่ คลิปวิดีโอของคณะก้าวหน้าเรื่องการใช้พระราชอำนาจในดินแดนเยอรมนี และคลิปการฉีดน้ำความดันสูงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมเขียนข้อความประกอบ

(นพดล พรหมภาสิต เลขาธิการ ศชอ. เป็นผู้กล่าวหา)

“ฟรายเดย์” นักศึกษาม.รังสิต (นามสมมติ) (46)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. วันที่ 22 ม.ค. 64
3217 ต.ค. 63ปลดภาพพระบรมฉายาลักษณ์
 1. ลัลนา สุริโย (47)
 2. “เบนซ์” (นามสมมติ)(48)
เข้ารับทราบข้อหาเพิ่มเติมที่ สภ.ห้างฉัตร วันที่ 15 ก.พ. 64 และอัยการสั่งฟ้องเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64
3310 ม.ค. 64พ่นสีสเปรย์ข้อความ “ภาษีกู”, “ยกเลิก 112” บนรูปของพระบรมวงศานุวงศ์ และป้ายหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต รวม 6 จุดสิริชัย นาถึง หรือ “นิว” (49)

(ชยพล ดโนทัย ถูกออกหมายจับด้วย แต่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุตามข้อกล่าวหา ตำรวจได้ไปขอยกเลิกหมายจับ)

สิริชัยถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี คืนวันที่ 13 ม.ค. 64

ก่อนได้ประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์ประกันเป็นเงินสด และตำแหน่งอาจารย์ รวม 150,000 บาท

อัยการสั่งฟ้องเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 64

3420 ก.ย. 63โพสต์และทวิตข้อความเนื้อหาเกี่ยวกับการแบนธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

(ศรัลก์ โคตะสินธ์ รับมอบอำนาจจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กล่าวหา)

พริษฐ์ ชิวารักษ์เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. วันที่ 22 ม.ค. 64
358 พ.ย. 63โพสต์และแชร์ข้อความเนื้อหาเกี่ยวกับ the land of compromise ด้วยรถฉีดน้ำ

(ชุติมา เลี่ยมทอง เป็นผู้กล่าวหา)

 1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
 2. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. วันที่ 22 ม.ค. 64
3620 ธ.ค. 63กิจกรรม #แต่งครอปท็อป เดินห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

(ว่าที่ร.ต.นรินทร์ ศักดิ์เจริญชัยกุล สมาชิกกลุ่มไทยภักดี เป็นผู้กล่าวหา)

 1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
 2. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
 3. ภาณุพงศ์ จาดนอก
 4. เบนจา อะปัญ
 5. ภวัต หิรัณย์ภณ (50)
เข้ารับทราบข้อหาที่  สน.ปทุมวัน วันที่ 20 ม.ค. 64 และ 8 ก.พ. 64
3720 ธ.ค. 63กิจกรรม #แต่งครอปท็อป เดินห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน

(ว่าที่ร.ต.นรินทร์ ศักดิ์เจริญชัยกุล สมาชิกกลุ่มไทยภักดี เป็นผู้กล่าวหา)

 1. ธนกร เยาวชนอายุ 17 ปี
 2. “ณัฐ” เยาวชนอายุ 17 ปี (51)

(แยกคดีเยาวชน)

เข้ารับทราบข้อหาที่  สน.ปทุมวัน วันที่ 20 ม.ค. 64
3830 ธ.ค. 63แขวนป้ายข้อความว่า “งบสถาบันกษัตริย์>วัคซีนCOVID19” ที่สะพานรัษฎาภิเศก จังหวัดลำปาง 

 1. พินิจ ทองคำ (52)
 2. วรรณพร หุตะโกวิท (53)
 3. ภัทรกันย์ แข่งขัน (54)
 4. “หวาน” (นามสมมติ) นักศึกษามธ.ศูนย์ลำปาง (55)
 5. ยุพดี กูลกิจตานนท์ (56)
เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.เมืองลำปาง วันที่ 25 ม.ค. 64
3917 ต.ค. 63โพสต์ข้อความผ่านเพจ “สมองโง่ดักดานรัฐบาลตูบ สมองหมากะลาหัวควยบริหารประเทศ” 1 ข้อความ

(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กล่าวหา)

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก 1 ราย (57)เข้ารับทราบข้อหาที่  บก.ปอท. เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 64
408 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์

(แน่งน้อย อัศวกิติกร เป็นผู้กล่าวหา)

ภาณุพงศ์ จาดนอกเข้ารับทราบข้อหาที่  บก.ปอท. เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64
418 พ.ย. 63โพสต์ในเฟซบุ๊ก #ราษฎรสาส์น จดหมายถึงกษัตริย์

(นพดล พรหมภาษิต เป็นผู้กล่าวหา)

ชลธิชา แจ้งเร็ว (58)เข้ารับทราบข้อหาที่  บก.ปอท. เมื่อวันที่ 25 ม.ค. 64
4228 พ.ย. 63โพสต์เฟซบุ๊กเรื่องการนำพระแก้วมรกตไปขาย และการแก้ไข พ.ร.บ.ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

(เจษฎา ทันแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)

พริษฐ์ ชิวารักษ์ตำรวจสภ.สันทราย เข้าแจ้งข้อหาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ วันที่ 18 ก.พ. 64
439 ส.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม #เชียงใหม่จะไม่ทน ที่ประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

(อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)

อานนท์ นำภาตำรวจสภ.เมืองเชียงใหม่ เข้าแจ้งข้อหาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ วันที่ 18 ก.พ. 64
4423 พ.ย. 63ปราศรัยในการชุมนุม “ปาร์ตี้ริมเขา เป่าเค้กวันเกิด พลเรือเอกก๊าบๆ” ที่ลานหอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 1. อานนท์ นำภา
 2. พริษฐ์ ชิวารักษ์
ตำรวจสภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ เข้าแจ้งข้อหาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ วันที่ 18 ก.พ. 64 มีการออกหมายจับโดยศาลจังหวัดเชียงใหม่
4514 ต.ค. 63ทวิตข้อความเกี่ยวกับรัชกาลที่ 9

(อารีย์ จิวรรักษ์ รับมอบอำนาจจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กล่าวหา)

“แนน” (นามสมมติ) นักศึกษาผู้ใช้ทวิตเตอร์ (59)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 64
463 ส.ค. 63ปราศรัยในการชุมนุม “เสกคาถาผู้พิทักษ์ปกป้องประชาธิปไตย” หรือ “ม็อบแฮร์รี่ พ็อตเตอร์” บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 63อานนท์ นำภาตำรวจสน.ชนะสงครามเข้าแจ้งข้อหาที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพวันที่ 24-25 ก.พ. 64
474 ม.ค. 64ติดป้ายข้อความ “งบสถาบันฯ>งบเยียวยาประชาชน” บริเวณห้าแยกพ่อขุนเม็งรายสุปรียา ใจแก้ว (60)ตำรวจจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงราย และแจ้งข้อกล่าวหาที่สภ.เมืองเชียงราย วันที่ 25 ก.พ. 64 ก่อนได้รับการประกันตัวชั้นตำรวจ หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
4828 ก.พ. 64เผารูปรัชกาลที่ 10 บริเวณป้ายเรือนจำคลองเปรม
 1. ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ “แอมมี่” (61)
 2. ธนพัฒน์ (สงวนนามสกุล) (62)
 3. นักศึกษาหญิง (63)
ตำรวจจับกุมไชยอมรตามหมายจับของศาลอาญา เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 64 ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาที่รพ.ตำรวจ และถูกฝากขัง และศาลไม่ให้ประกันตัว

ธนพัฒน์เข้ารับทราบข้อหาวันที่ 11 มี.ค. 64

49ก.พ. 641. โพสต์เรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์ยุติการใช้ ม.112
2. โพสต์เรียกร้องให้สถาบันกษัตริย์ปล่อย 4 แกนนำราษฎร
3. สวมเสื้อ “
เราหมดศรัทธาสถาบันกษัตริย์แล้ว”
ทิวากร วิถีตน (64)ตำรวจจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดขอนแก่น และแจ้งข้อกล่าวหาที่สภ.ท่าพระ วันที่ 4 มี.ค. 64 ก่อนได้รับการประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท
5013 ก.พ. 64ปราศรัยในชุมนุม #ม็อบ13กุมภา หรือ ‘นับ 1 ถึงล้าน คืนอำนาจให้ประชาชน’ ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เดินขบวนไปศาลหลักเมืองณวรรษ เลี้ยงวัฒนาเข้ารับทราบข้อหาที่ สน.สำราญราษฎร์ วันที่ 4 มี.ค. 64
51เม.ย.-ก.ค. 59โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก 3 ข้อความ ปริญญา ชีวินกุลปฐม หรือ “พอร์ท ไฟเย็น” (65)ตำรวจจับกุมตามหมายจับของศาลทหาร เมื่อปี 2559 และนำตัวไปแจ้งข้อกล่าวหาที่ ปอท. เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 64

ก่อนถูกฝากขัง และศาลไม่ให้ประกันตัว

52ยังไม่ทราบสาเหตุ

(สัจจะ โชคบุญส่งสวัสดิ์ รับมอบอำนาจ จากกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก 1 ราย (66)หมายเรียกจาก บก.ปอท.
5323 ก.พ. 64ชูป้ายไวนิลที่มีภาพรัชกาลที่ 10 บนธงชาติเยอรมนี พร้อมมีข้อความที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าข่าย ม.112 ใน #ม็อบตำรวจล้มช้างอนุชา (สงวนนามสกุล) (67)ถูกจับกุมและนำตัวไปแจ้งข้อหาที่สน.ปทุมวัน เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64

ก่อนถูกฝากขัง เป็นเวลา 24 วัน และได้ประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท

5418 พ.ย. 63โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กถึงรัชกาลที่ 10

(เจษฎา ทันแก้ว เป็นผู้กล่าวหา)

พรชัย (สงวนนามสกุล) (68)ตำรวจจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 64 แจ้งข้อหา แล้วนำตัวไปที่สภ.แม่โจ้

ก่อนถูกฝากขังทั้งหมด 44 วัน จึงได้ประกันตัว

55ต.ค.- พ.ย. 63ไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ทางการเมืองในเฟซบุ๊กส่วนตัว และโพสต์ข้อความ

(ประชาชนไปแจ้งความกล่าวหา)

พรชัย (สงวนนามสกุล)ตำรวจสภ.บันนังสตา เข้าแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำกลางเชียงใหม่ วันที่ 12 มี.ค. 64
5625 ม.ค. 64ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ25มกรา #กระชากหน้ากากไบโอไซน์ หน้าอาคารศรีจุลทรัพย์ ที่ทำการของบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์

(ระพีพงษ์ ชัยยารัตน์ เป็นผู้กล่าวหา) 

 1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
 2. เบนจา อะปัญ
เบนจาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ปทุมวันวันที่ 11 มี.ค. 64
5714 ม.ค. 64ปาอาหารหมาและปราศรัยในระหว่างติดตามการจับกุม “นิว สิริชัย” จากหมายจับคดี ม.112 ที่หน้าสภ.คลองหลวง
 1. พริษฐ์ ชิวารักษ์
 2. ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล
 3. ภาณุพงศ์ จาดนอก
 4. ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา
 5. ณัฐชนน ไพโรจน์
 6. ชลธิศ โชติสวัสดิ์
 7. พรหมศร วีระธรรมจารี
 8. เบนจา อะปัญ
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.คลองหลวงวันที่ 12 มี.ค. 64
5814 ม.ค. 64ปาอาหารหมาและปราศรัยในระหว่างติดตามการจับกุม “นิว สิริชัย” จากหมายจับคดี ม.112 ที่หน้าสภ.คลองหลวงศศลักษณ์ เยาวชนอายุ 17 ปี (69)

(แยกคดีเยาวชน)

เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.คลองหลวงวันที่ 12 มี.ค. 64
5914 ม.ค. 64ปราศรัยที่หน้าศาลจังหวัดธัญบุรี ระหว่างติดตามการจับกุมตัว “นิว สิริชัย”
 1. พรหมศร วีระธรรมจารี
 2. ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ “แอมมี่”
พรหมศรเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกของ สภ.ธัญบุรี วันที่ 17 มี.ค. 64

ก่อนถูกฝากขัง และศาลไม่ให้ประกันตัว

ไชยอมรถูกแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำพิเศษธนบุรีวันที่ 18 มี.ค. 64

607 เม.ย. 63โพสต์คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในกลุ่มเฟซบุ๊ก

(นิรุตต์ แก้วเจริญ เป็นผู้กล่าวหา)

จรัส (สงวนนามสกุล) (70)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมที่ สภ.เมืองจันทบุรี วันที่ 15 มี.ค. 64
6119 พ.ย. 63โพสต์คอมเมนต์เรื่องรัชกาลที่ 10 ในเฟซบุ๊ก

(กระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)

“เรเน่” พุทธพงศ์ (สงวนนามสกุล) (71)เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. วันที่ 18 มี.ค. 64
625 ม.ค. 64แขวนป้ายบนภาพพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณสถานตากอากาศบางปูสุพรรษา เจือเพ็ชร (72)เข้ารับทราบข้อหาที่ สภ.บางปู วันที่ 22 มี.ค. 64 

ก่อนถูกนำตัวไปขอฝากขัง และศาลให้ประกันตัว หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท

6321 ธ.ค. 63ปราศรัยหน้าสภ.บางเขน ระหว่างการเข้ารับทราบข้อหาคดี 112 ของทราย เจริญปุระ และนักกิจกรรม
 1. อานนท์ นำภา
 2. พริษฐ์ ชิวารักษ์
 3. ชินวัตร จันทร์กระจ่าง
ชินวัตรเข้ารับทราบข้อหาที่ สน.บางเขน วันที่ 22 มี.ค. 64
6420 มี.ค. 64แสดงออกต่อภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในระหว่างการชุมนุม #ม็อบ20มีนา ที่สนามหลวง
 1. เยาวชนอายุ 15 ปี (73)
 2. เยาวชนอายุ 14 ปี (74)
ถูกจับกุมภายหลังการชุมนุม และตร.นำตัวไปแจ้งข้อหาภายในบก.ตชด. ภาค 1 วันที่ 20 มี.ค. 64 (คดีสน.ชนะสงคราม)

ก่อนศาลเยาวชนฯ ให้ประกันตัวหลักทรัพย์คนละ 20,000 บาท

6525 มิ.ย. – 11 ก.ย. 63ถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินเพจ “กูKult” และได้ทำการตัดต่อรูปภาพ รวมถึงเผยแพร่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ 12 โพสต์นรินทร์ (สงวนนามสกุล)เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. วันที่ 22 มี.ค. 64
6622 พ.ค. 63แชร์โพสต์จากเพจ KonThaiUk กล่าวถึงการแต่งกายของกษัตริย์รัชกาลที่ 10 พร้อมเขียนข้อความประกอบ

(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)

ธีรวัช ยอดสิงห์ (75)ถูกตร.นัดไปรับทราบข้อหาที่ สภ.บางแก้ว วันที่ 21 มี.ค. 64 โดยไม่มีหมายเรียก

ก่อนถูกนัดไปขอฝากขัง และศาลให้ประกันตัว หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท

6720 มี.ค. 64ติดกระดาษบนภาพพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่ 10 ในระหว่างการชุมนุม #ม็อบ20มีนา ที่สนามหลวงชูเกียรติ แสงวงค์ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา วันที่ 22 มี.ค. 64 (คดีสน.ชนะสงคราม)

ก่อนถูกฝากขัง และศาลไม่ให้ประกันตัว

6819 พ.ย. 63โพสต์ข้อความพาดพิงถึงความประพฤติของกษัตริย์

(สุรภพ จันทร์เปล่ง รับมอบอำนาจกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)

พิทักษ์พงศ์ (สงวนนามสกุล) (76)
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 64
697 พ.ย. 63คอมเมนต์ในเฟซบุ๊กเรื่องความจำเป็นการของปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ และประเด็นเรื่องความประพฤติ

(กัลฐิตา ชวนชม เป็นผู้กล่าวหา)

ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (77)รับทราบข้อกล่าวหาที่สภ.ทุ่งคาโงก จังหวัดพังงา
7017 พ.ย. 63แชร์โพสต์ข้อความของปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

(สุรภพ จันทร์เปล่ง รับมอบอำนาจกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้กล่าวหา)

พัชระ (สงวนนามสกุล) (78) เข้ารับทราบข้อหาที่ บก.ปอท. เมื่อวันที่ 19 เม.ย. 64
7118 ม.ค. 64เฟซบุ๊กไลฟ์วิจารณ์เรื่องการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ในหัวข้อ “วัคซีนพระราชทาน ใครได้ใครเสีย” (อภิวัฒน์ ขันทอง เป็นผู้กล่าวหา)ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (79)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.นางเลิ้ง วันที่ 30 มี.ค. 64
7223 ม.ค. 64ติดป้ายเรื่องวัคซีนพระราชทาน ริมถนนในจังหวัดกาฬสินธุ์ และเผยแพร่ภาพในเพจเฟซบุ๊กปิยรัฐ จงเทพ (80)ตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำพิเศษกรุงเทพ วันที่ 30 มี.ค. 64

แต่วันที่ 2 เม.ย. 64 ตร.ได้เข้าอายัดตัวตามหมายจับของศาลจังหวัดกาฬสินธุ์และนำตัวไปแจ้งข้อกล่าวหาใหม่ที่สภ.ยางตลาด

ก่อนถูกฝากขัง และศาลไม่ให้ประกันตัว

7316 ต.ค. 63ถูกกล่าวหาว่าโพสต์ข้อความกล่าวถึงรัชกาลที่ 10 ในเฟซบุ๊ก 1 ข้อความ

(ทีฆทัศน์ พรหมณี เป็นผู้กล่าวหา)

พรพิมล (สงวนนามสกุล) (81)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 31 มี.ค. 64 (คดีสภ.ช้างเผือก)

ก่อนถูกฝากขังทั้งหมด 23 วัน จึงได้ประกันตัว

74โพสต์ข้อความ
(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)
ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (82)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.บางแก้ว วันที่ 7 เม.ย. 64

ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท

75ช่วงปี 2563โพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์สถาบันกษัตริย์ 3 ข้อความ

(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)

มีชัย (สงวนนามสกุล) (83)รับทราบข้อกล่าวหาที่ สภ.บางแก้ว วันที่ 8 เม.ย. 64

ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท

76(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)ผู้ใช้เฟซบุ๊ก (84)หมายเรียก สภ.บางแก้ว
7724 มี.ค. 64ปราศรัยในการชุมนุม #ม็อบ24มีนา #เพราะประเทศนี้เป็นของราษฎร ที่สี่แยกราชประสงค์

(วรวุฒิ มากมารศรี และแทนคุณ ปิตุภูมิ เป็นผู้กล่าวหา)

ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผลรับทราบข้อกล่าวหาที่ สน.ลุมพินี วันที่ 8 เม.ย. 64
7814 ต.ค. 63แชร์โพสต์จากเพจ “เยาวชนปลดแอก” พร้อมเขียนข้อความวิจารณ์สถาบันกษัตริย์

(กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กล่าวหา)

สุทธิเทพ (สงวนนามสกุล) (85)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลอาญา วันที่ 9 เม.ย. 64 (คดีบก.ปอท.)

ก่อนถูกฝากขัง และศาลให้ประกันตัวหลักทรัพย์ 9 หมื่นบาท

792-11 มี.ค. 64โพสต์และแชร์ข้อความ ภาพ และคลิปในเฟซบุ๊ก จำนวน 25 โพสต์มงคล ถิระโคตร (86)ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงราย วันที่ 14 เม.ย. 64 (คดีสภ.เมืองเชียงราย)

ก่อนถูกฝากขัง และศาลให้ประกันตัวหลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท

8028 พ.ค. 63โพสต์ภาพรัชกาลที่ 10 และเจ้าฟ้าทีปังกร พร้อมเขียนข้อความ ลงในกรุ๊ป “รอยัลลิสต์มาร์เกตเพลส”

(อุราพร สุนทรพจน์ เป็นผู้กล่าวหา)

พิพัทธ์ (สงวนนามสกุล) (87)เข้ารับทราบข้อหาที่สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 64

ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท

819-10 พ.ค. 63โพสต์ 4 ข้อความเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก “รอยัลลิสต์มาร์เก็ตเพลส”

(ศิวพันธุ์ มานิตย์กุล เป็นผู้กล่าวหา)

ปุญญพัฒน์ (นามสมมติ)  (88)เข้ารับทราบข้อหาที่สภ.บางแก้ว เมื่อวันที่ 22 เม.ย. 64

ตำรวจนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ก่อนได้รับการประกันตัว โดยใช้หลักทรัพย์ 1.5 แสนบาท

828-9 เม.ย. 64โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกษัตริย์ลงในเฟซบุ๊ก 2 ข้อความมงคล ถิระโคตรถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดเชียงราย วันที่ 1 พ.ค. 64 (คดีสภ.เมืองเชียงราย)
83กรณีงานศิลปะของนักศึกษาวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นักศึกษา 2 คน (89-90)หมายเรียกสภ.ภูพิงคราชนิเวศน์

 

 

หมายเหตุ คดีลำดับที่ 52, 74 และ 76 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ได้ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย