สถิติผู้ถูกจับกุม-ดำเนินคดี ตั้งแต่การชุมนุม #คณะราษฎร 13 ต.ค.

ข้อมูลผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี ตั้งแต่เริ่มการชุมนุม #คณะราษฎร 13 ต.ค. 63

** ข้อมูลถึงวันที่ 22 ต.ค. 63 เวลา 11.00 น.
สรุปตัวเลขผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี อย่างน้อย 90 ราย
ผู้ถูกดำเนินคดี 84 ราย  (6 คนถูกปล่อยตัวโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา)
ผู้ถูกคุมขังในเรือนจำ 9 ราย
ผู้ยังถูกควบคุมตัวในอำนาจของพนักงานสอบสวน 1 ราย

 

ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี จากการชุมนุมของ #คณะราษฎรอีสาน เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 63 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
1 จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา 2 คดี

1. คดีชุมนุมสนามหลวง 19 ก.ย. – ป.อาญา ม.116, 385, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.114, พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ม.19, ใช้เครื่องขยายโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. คดีชุมนุม #คณะราษฎรอีสาน — ป.อาญา ม.215, 358, 368, 385, 391, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.โรคติดต่อ ม.34 (6), พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.114, พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ม.12,19

ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัว เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
2 วชิรวิชญ์ ลิมป์ธนวงศ์ ป.อาญา ม.215, 358, 368, 385, 391, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.โรคติดต่อ, พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.114, พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ม.12,19

 

ศาลอุทธรณ์กลับคำสั่งไม่ให้ปล่อยตัวชั่วคราวของศาลชั้นต้น  ได้ประกันตัว เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ถูกคุมขังทั้งหมด 6 วัน

 

3 ปริญญ์ รอดระหงส์
4 ปวริศ แย้มยิ่ง
5 ฐิติสรรค์ ญาณวิกร
6 ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ (เอมมี่)
7 วันชัย สุธงสา
8 วรางคณา แสนอุบล
9 นันทพงศ์ ปานมาศ
10 ทวีชัย มีมุ่งธรรม
11 เมยาวัฒน์ บึงมุม
12 ธนกฤต สุขสมวงศ์
13 เพ็ญศรี เจริญเณรรักษา
14 อภิชญา เพิ่มพงษ์พิพัฒน์
15 มุสิก ผิวอ่อน
16 ภักดี ศรีรัตอําไพ
17 นวพล ต้นงาม
18 กิตติภูมิ ทะสา
19 ทรงพล สนธิรักษ์
20 จิรวัฒน์ รูปใหญ่
21 เยาวชนอายุ 17 ปี ศาลเยาวชนให้ประกันตัว
22 ผู้ขับรถขนเต็นท์ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ กีดขวางการจราจร เปรียบเทียบปรับ 200 บาท
23 ศรัณย์  แสงนา ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกีดขวางการจราจร เปรียบเทียบปรับ 200 บาท

 

ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี จากการชุมนุมของ #คณะราษฎร เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 63 บริเวณทำเนียบรัฐบาล (จับกุมเช้ามืดวันที่ 15 ต.ค.)
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
24 อานนท์ นำภา คดีชุมนุมที่ประตูท่าแพเชียงใหม่ 9 ส.ค. 63

ป.อาญา มาตรา 116, พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.โรคติดต่อ, ใช้เครื่องขยายเสียงไม่ได้รับอนุญาต

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ไม่ให้ประกันตัว เรือนจำกลางเชียงใหม่
25 ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ให้ประกันตัวเมื่อวันที่ 21 ต.ค. เรือนจำกลางเชียงใหม่
26 พริษฐ์ ชิวารักษ์ คดีการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 10 ส.ค. 63

ป.อาญา มาตรา 116, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, พ.ร.บ.โรคติดต่อ, ใช้เครื่องขยายเสียงไม่ได้รับอนุญาต

ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว เรือนจำอำเภอธัญบุรี
27 ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว เรือนจำอำเภอธัญบุรี
28 ณัฐชนน ไพโรจน์ ศาลอุทธรณ์ให้ประกันตัว ปล่อยตัวเมื่อวันที่ 20 ต.ค.  เรือนจำอำเภอธัญบุรี
29 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ครองสินไชโย ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

 

ศาลแขวงดุสิตให้ประกันตัว โดยผู้ต้องหา 3 ราย ที่เป็นนักศึกษาให้ปล่อยตัวไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ผู้ต้องหาอื่นๆ ให้ใช้หลักทรัพย์ประกันตัว 1 หมื่นบาท
30 สมประสงค์ เปาอินทร์
31 สัมฤทธิ์ นาคสุทธิ
32 เจษฎา พงษ์วันนา
33 โชคชัย โรจนชาญปรีชา
34 ปารย์พิรัย์ บุญญาธนาภูวเดช
35 เดือน คงยอด
36 สิงหา ดลสุข
37 เจษฎา จอกโคกสูง
38 ไชญะภัณฑ์ พันทรศิริมาส
39 โสภา พรมกสิกร
40 เริงชัย บังวงศ์
41 วิชัย โรคน้อย
42 วันชัย สิงห์สวัสดิ์
43 วโรตม์ เทศทอง
44 ชาติชาย แจ่มจันทร์
45 พนธกร พวงบุปผา
46 ศักดา อุประ
47 กานต์ ทัศนภักดิ์ ถูกคุมตัวไปที่บก.ตชด.ภาค 1 ไม่ถูกตั้งข้อหา
48 ทรงธรรม แก้วพันพฤกษ์ ถูกคุมตัวไปที่สน.ชนะสงคราม ไม่ถูกตั้งข้อหา

 

49 วิศรุต สวัสดิ์วร
50 ยุทธนา โคระดา

 

ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี จากการชุมนุมของ #15ตุลาไปราชประสงค์ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63 ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
51 ปัญญา (สงวนนามสกุล)

 

ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

(ตะโกน “ขี้ข้าเผด็จการ” ใส่ตำรวจ)

ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัว หลักทรัพย์ 20,000 บาท
52 พรเทพ คงอินทร์ ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
(พนักงานขับรถเครื่องเสียง)
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัว หลักทรัพย์ 20,000 บาท
53 ขนิษฐา กวรี
54 นฤชา จันทร์สุข
55 นัดธชัย ยุตแย็ง
56 ศักดิ์ชัย ศรีเรือง
57 ธีรชัย จุติมงคลกุล

 

ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี จากการชุมนุมขอ #ม็อบ16ตุลา เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 ที่บริเวณสี่แยกปทุมวัน
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
58 ชินวัตร จันทร์กระจ่าง คดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค. – ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

 

ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัว หลักทรัพย์ 20,000 บาท

 

59 ทัดเทพ เรืองประไพกิจเสรี
60 สมบัติ ทองย้อย
61 ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

 

ศาลแขวงปทุมวันยกคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหา

 

62 อนุรักษ์ เจนตวนิชย์
63 เอฐ์เรียฐ์ ฟอฟิ
64 ชลธิชา คุ้มจันทร์อัด
65 พรพสุ ชูรอด
66 คณิติน ติเยาว์
67 อรรคพล วันทะไชย
68 อินทราช แสงมณี
69 กิตติ พันธภาค ผู้สื่อข่าวประชาไท ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 300 บาท

 

ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดีอื่นๆ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
70 บุญเกื้อหนุน เป้าทอง ป.อาญา มาตรา 110 ศาลอาญาให้ประกันตัวหลักทรัพย์ 2 แสนบาท
71 เอกชัย หงส์กังวาน ศาลอาญารับฝากขัง และยังไม่ได้ยื่นประกันตัว เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
72 สมยศ พฤกษาเกษมสุข คดีชุมนุมสนามหลวง 19 ก.ย.

ป.อาญา ม.116, 385, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.114, พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ม.19, ใช้เครื่องขยายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
.
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 63
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
73 กรกช แสงเย็นพันธ์ คดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค.
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัว หลักทรัพย์ 20,000 บาท
74 วสันต์ กล่ำถาวร
75 ณัฐชนน พยัฆพันธ์
76 สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัว ไม่ต้องวางหลักทรัพย์
77 ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา 2 คดี
1. คดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค.
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ2. คดีการชุมนุมที่แยกปทุมวัน 16 ต.ค.
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวทั้งสองคดี ไม่ต้องวางหลักทรัพย์

 

78 ภาณุพงศ์ จาดนอก 4 คดี
1. คดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค.
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ2. คดีการชุมนุมที่แยกปทุมวัน 16 ต.ค.
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ3. คดีการชุมนุมที่สนามหลวง 19 ก.ย. — ป.อาญา ม.116, 215 ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ4. คดีการฝังหมุดคณะราษฎรที่สนามหลวง 20 ก.ย. — พ.ร.บ.โบราณสถาน ม.32
ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว เรือนจำพิเศษกรุงเทพ
79 ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย แก้วคำปอด คดีการชุมนุมที่อุบลราชธานี 22 ส.ค.

ป.อาญา ม.116 – พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ใช้ตำแหน่งส.ส. เป็นนายประกัน
80 สนธยา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 (3) ศาลจังหวัดพัทยาไม่ให้ประกันตัว เรือนจำพิเศษพัทยา
81 คณพศ แย้มสงวนศักดิ์ นักเรียนอายุ 16 ปี ถูกควบคุมตัวไปพร้อมณวรรษ ก่อนถูกส่งตัวกลับมาที่สน.ปทุมวัน ให้ผู้ปครองมารับ ไม่ได้ตั้งข้อหา
.
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 63
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
ซ้ำ นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง
(ถูกควบคุมตัวอีกครั้ง)
2 คดี

1. คดีการชุมนุมที่แยกปทุมวัน 16 ต.ค.
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

2. คดีการชุมนุมที่ท่าน้ำนนทบุรี วันที่ 10 ก.ย. 63 ข้อหาป.อาญา มาตรา 116 และใช้เครื่องขยายเสียงไม่ได้รับอนุญาต

ศาลแขวงปทุมวันและศาลจังหวัดนนทบุรีให้ประกันตัว ไม่ต้องวางหลักทรัพย์
82 น.พ.ทศพร เสรีรักษ์ คดีการชุมนุมที่แยกปทุมวัน 16 ต.ค.
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัว ไม่ต้องวางหลักทรัพย์

 

83 นักศึกษาที่จังหวัดลำปาง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360 ได้ปล่อยตัวในระหว่างสอบสวน ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
84 นายพิชญ์ ไกรมาก ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360, พ.ร.บ.ความสะอาดฯ มาตรา 14 ได้ปล่อยตัวในระหว่างสอบสวน หลักทรัพย์ 5 หมื่นบาท
85 หนุ่มเชียงใหม่วัย 25 ปี ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360, พ.ร.บ.ความสะอาดฯ มาตรา 14 ได้ปล่อยตัวในระหว่างสอบสวน หลักทรัพย์ 5 หมื่นบาท
86 นายนิพนธ์ อึ่งขาว พนักงานเก็บเครื่องเสียงในการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถูกควบคุมตัวไปสน.พญาไท และยึดเครื่องเสียง ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา

 

.
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
87 ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม คดีการชุมนุมที่สนามหลวง 19 ก.ย.

ป.อาญา ม.116, 215 ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว เรือนจำพิเศษกรุงเทพ

 

ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
88 น.ส.พนิดา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360

 

ศาลจังหวัดพัทยาไม่อนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหา เนื่องจากถูกจับกุมโดยไม่มีหมายจับ
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
89 สุรนาถ แป้นประเสริฐ ป.อาญา มาตรา 110
90 ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล คดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค.
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัว หลักทรัพย์ 20,000 บาท