สถิติผู้ถูกจับกุม-ดำเนินคดี ตั้งแต่การชุมนุม #คณะราษฎร 13 ต.ค.

ข้อมูลผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี ตั้งแต่เริ่มการชุมนุม #คณะราษฎร 13 ต.ค. 63

** ข้อมูลถึงวันที่ 3 พ.ย. 63 เวลา 21.40 น.
สรุปตัวเลขผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี อย่างน้อย 90 ราย
ผู้ถูกดำเนินคดี 84 ราย  (6 คนถูกปล่อยตัวโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา)

 

ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี จากการชุมนุมของ #คณะราษฎรอีสาน เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 63 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
1 จตุภัทร์ บุญภัทรรักษา 2 คดี

1. คดีชุมนุมสนามหลวง 19 ก.ย. – ป.อาญา ม.116, 385, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.114, พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ม.19, ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต

2. คดีชุมนุม #คณะราษฎรอีสาน — ป.อาญา ม.215, 358, 368, 385, 391, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.โรคติดต่อ ม.34 (6), พ.ร.บ.ชุมนุมฯ พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.114, พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ม.12,19, ใช้เครื่องขยายเสียงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาให้ประกันตัวเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63 รวมถูกคุมขังทั้งหมด 11 วัน บก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
2 วชิรวิชญ์ ลิมป์ธนวงศ์ ป.อาญา ม.215, 358, 368, 385, 391, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.โรคติดต่อ, พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.114, พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ม.12,19

 

ศาลอุทธรณ์/ศาลแขวงดุสิตให้ประกันตัว เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63 รวมถูกคุมขังทั้งหมด 7 วัน

 

บก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
3 ปริญญ์ รอดระหงส์
4 ปวริศ แย้มยิ่ง
5 ฐิติสรรค์ ญาณวิกร
6 ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ (เอมมี่)
7 วันชัย สุธงสา
8 วรางคณา แสนอุบล
9 นันทพงศ์ ปานมาศ
10 ทวีชัย มีมุ่งธรรม
11 เมยาวัฒน์ บึงมุม
12 ธนกฤต สุขสมวงศ์
13 เพ็ญศรี เจริญเณรรักษา
14 อภิชญา เพิ่มพงษ์พิพัฒน์
15 มุสิก ผิวอ่อน
16 ภักดี ศรีรัตอําไพ
17 นวพล ต้นงาม
18 กิตติภูมิ ทะสา
19 ทรงพล สนธิรักษ์
20 จิรวัฒน์ รูปใหญ่
21 เยาวชนอายุ 17 ปี ศาลเยาวชนให้ประกันตัวเมื่อ 14 ต.ค. 63 บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
22 ผู้ขับรถขนเต็นท์ พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ กีดขวางการจราจร เปรียบเทียบปรับ 200 บาท
23 ศรัณย์  แสงนา ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นกีดขวางการจราจร เปรียบเทียบปรับ 200 บาท

 

ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี จากการชุมนุมของ #คณะราษฎร เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 63 บริเวณทำเนียบรัฐบาล (จับกุมเช้ามืดวันที่ 15 ต.ค.)
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
24 อานนท์ นำภา คดีชุมนุมที่ประตูท่าแพเชียงใหม่ 9 ส.ค. 63

ป.อาญา มาตรา 116, พ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะ, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.โรคติดต่อ, ใช้เครื่องขยายเสียงไม่ได้รับอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 5/ศาลจังหวัดเชียงใหม่ให้ประกันตัวเมื่อ 26 ต.ค. 63 แล้วถูกอายัดตัวในคดีชุมนุม 19 กันยา ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัว แต่ไม่ให้ฝากขังผัดที่ 2 รวมถูกคุมขัง 19 วัน บก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำกลางเชียงใหม่ (ได้รับการปล่อยตัวแล้วถูกอายัดตัวในคดีชุมนุม 19 กันยา ฝากขังต่อที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
25 ประสิทธิ์ ครุธาโรจน์ ศาลอุทธรณ์ภาค 5 ให้ประกันตัวเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63 รวมถูกคุมขัง 7 วัน บก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำกลางเชียงใหม่ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
26 พริษฐ์ ชิวารักษ์ คดีการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 10 ส.ค. 63

ป.อาญา มาตรา 116, พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน, พ.ร.บ.โรคติดต่อ, ใช้เครื่องขยายเสียงไม่ได้รับอนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 1/ศาลจังหวัดธัญบุรีให้ประกันเมื่อ 20 ต.ค. 63 แล้วถูกอายัดตัวในคดีชุมนุม 19กันยา ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาไม่ให้ประกัน ก่อนศาลไม่อนุญาตฝากขังต่อผัดที่ 3 รวมถูกคุมขัง 16 วัน บก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำอำเภอธัญบุรี, เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
27 ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ศาลอุทธรณ์ภาค 1/ศาลจังหวัดธัญบุรีให้ประกันเมื่อ 20 ต.ค. 63 แล้วถูกอายัดตัวในคดีชุมนุม 19กันยา ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาไม่ให้ประกัน ก่อนศาลไม่อนุญาตฝากขังต่อผัดที่ 3 รวมถูกคุมขัง 16 วัน บก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำอำเภอธัญบุรี, ทัณฑสถานหญิงกลาง (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
28 ณัฐชนน ไพโรจน์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้ประกันตัว ปล่อยตัวเมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63 รวมถูกคุมขัง 6 วัน   บก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำอำเภอธัญบุรี (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
29 ว่าที่ร้อยตรีรุ่งโรจน์ ครองสินไชโย ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

 

ศาลแขวงดุสิตให้ประกันตัวเมื่อ 16 ต.ค. 63 โดยผู้ต้องหา 3 ราย ที่เป็นนักศึกษาให้ปล่อยตัวไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ ผู้ต้องหาอื่นๆ ให้ใช้หลักทรัพย์ประกันตัว 1 หมื่นบาท บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
30 สมประสงค์ เปาอินทร์
31 สัมฤทธิ์ นาคสุทธิ
32 เจษฎา พงษ์วันนา
33 โชคชัย โรจนชาญปรีชา
34 ปารย์พิรัย์ บุญญาธนาภูวเดช
35 เดือน คงยอด
36 สิงหา ดลสุข
37 เจษฎา จอกโคกสูง
38 ไชญะภัณฑ์ พันทรศิริมาส
39 โสภา พรมกสิกร
40 เริงชัย บังวงศ์
41 วิชัย โรคน้อย
42 วันชัย สิงห์สวัสดิ์
43 วโรตม์ เทศทอง
44 ชาติชาย แจ่มจันทร์
45 พนธกร พวงบุปผา
46 ศักดา อุประ
47 กานต์ ทัศนภักดิ์ ถูกคุมตัวไปที่บก.ตชด.ภาค 1 ไม่ถูกตั้งข้อหา
48 ทรงธรรม แก้วพันพฤกษ์ ถูกคุมตัวไปที่สน.ชนะสงคราม ไม่ถูกตั้งข้อหา

 

49 วิศรุต สวัสดิ์วร
50 ยุทธนา โคระดา

 

ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี จากการชุมนุมของ #15ตุลาไปราชประสงค์ เมื่อวันที่ 15 ต.ค. 63 ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
51 ปัญญา (สงวนนามสกุล)

 

ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

(ตะโกน “ขี้ข้าเผด็จการ” ใส่ตำรวจ)

ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวเมื่อ 16 ต.ค. 63 วางหลักทรัพย์ 20,000 บาท บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
52 พรเทพ คงอินทร์ ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
(พนักงานขับรถเครื่องเสียง)
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวเมื่อ 16 ต.ค. 63 วางหลักทรัพย์ 20,000 บาท บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
53 ธนิษฐา (สงวนนามสกุล)
54 นฤชา จันทร์สุข
55 นัดธวัช ขุนแข็ง
56 ศักดิ์ชัย ศรีเมือง
57 ธีรชัย จุติมงคลกุล

 

ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี จากการชุมนุมขอ #ม็อบ16ตุลา เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 ที่บริเวณสี่แยกปทุมวัน
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
58 ชินวัตร จันทร์กระจ่าง คดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค. – ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

 

ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวเมื่อ 17 ต.ค. 63 วางหลักทรัพย์ 20,000 บาท

 

บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
59 ทัดเทพ เรืองประไพกิจเสรี
60 สมบัติ ทองย้อย
61 ณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

 

ศาลแขวงปทุมวันยกคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาเมื่อ 17 ต.ค. 63

 

บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
62 อนุรักษ์ เจนตวนิชย์
63 เอฐ์เรียฐ์ ฟอฟิ
64 ชลธิชา คุ้มจันทร์อัด
65 พรพสุ ชูรอด
66 คณิติน ติเยาว์
67 อรรคพล วันทะไชย
68 อินทราช แสงมณี
69 กิตติ พันธภาค ผู้สื่อข่าวประชาไท ขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 368 เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 300 บาท บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)

 

ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดีอื่นๆ เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
70 บุญเกื้อหนุน เป้าทอง ป.อาญา มาตรา 110 ศาลอาญาให้ประกันตัวเมื่อ 17 ต.ค. 63 วางหลักทรัพย์ 2 แสนบาท บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
71 เอกชัย หงส์กังวาน ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัว แต่ไม่ให้ฝากขังผัดที่ 3 รวมถูกคุมขัง 18 วัน บก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำพิเศษกรุงเทพ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
72 สมยศ พฤกษาเกษมสุข คดีชุมนุมสนามหลวง 19 ก.ย.

ป.อาญา ม.116, 385, ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ, พ.ร.บ.จราจรทางบก ม.114, พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ ม.19, ใช้เครื่องขยายโดยไม่ได้รับอนุญาต

ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัว แต่ไม่ให้ฝากขังผัดที่ 3 รวมถูกคุมขัง 18 วัน สน.ชนะสงคราม, เรือนจำพิเศษกรุงเทพ(ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
.
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 63
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
73 กรกช แสงเย็นพันธ์ คดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค.
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวเมื่อ 19 ต.ค. 63 วางหลักทรัพย์ 20,000 บาท บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
74 วสันต์ กล่ำถาวร
75 ณัฐชนน พยัฆพันธ์
76 สิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวเมื่อ 19 ต.ค. 63 ไม่ต้องวางหลักทรัพย์
77 ณวรรษ เลี้ยงวัฒนา 2 คดี
1. คดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค. ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ2. คดีการชุมนุมที่แยกปทุมวัน 16 ต.ค. ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวทั้งสองคดี เมื่อ 19 ต.ค. 63 ไม่ต้องวางหลักทรัพย์

 

บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
78 ภาณุพงศ์ จาดนอก 4 คดี
1. คดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค. ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
2. คดีการชุมนุมที่แยกปทุมวัน 16 ต.ค. ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
3. คดีการชุมนุมที่สนามหลวง 19 ก.ย. — ป.อาญา ม.116, 215 ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
4. คดีการฝังหมุดคณะราษฎรที่สนามหลวง 20 ก.ย. — พ.ร.บ.โบราณสถานฯ ม.32
ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว ก่อนศาลไม่อนุญาตฝากขังต่อผัดที่ 3 เมื่อ 30 ต.ค. 63 รวมถูกคุมขัง 14 วัน บก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำพิเศษกรุงเทพ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
79 ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย แก้วคำปอด คดีการชุมนุมที่อุบลราชธานี 22 ส.ค.

ป.อาญา ม.116 – พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

ศาลจังหวัดอุบลราชธานีให้ประกันเมื่อ 19 ต.ค. 63 ใช้ตำแหน่ง ส.ส. เป็นหลักประกัน สภ.เมืองอุบลฯ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
80 สนธยา พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 14 (3) ศาลอุทธรณ์ภาค 2/ศาลจังหวัดพัทยา ให้ประกันตัว ปล่อยตัวเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 63 สภ.เมืองพัทยา, เรือนจำพิเศษพัทยา (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
81 คณพศ แย้มสงวนศักดิ์ นักเรียนอายุ 16 ปี ถูกควบคุมตัวไปพร้อมณวรรษ ก่อนถูกส่งตัวกลับมาที่สน.ปทุมวัน ให้ผู้ปครองมารับ ไม่ได้ตั้งข้อหา
.
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 63
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
ซ้ำ นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง
(ถูกควบคุมตัวอีกครั้ง)
2 คดี

1. คดีการชุมนุมที่แยกปทุมวัน 16 ต.ค. ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

2. คดีการชุมนุมที่ท่าน้ำนนทบุรี วันที่ 10 ก.ย. 63 ข้อหา ป.อาญา มาตรา 116 และใช้เครื่องขยายเสียงไม่ได้รับอนุญาต

ศาลแขวงปทุมวันศาลจังหวัดนนทบุรีให้ประกันตัวเมื่อ 19 ต.ค. 63 ไม่ต้องวางหลักทรัพย์ ส่วนศาลแขวงนนทบุรีให้ประกันตัวในวงเงิน 100,000 บาท บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
82 น.พ.ทศพร เสรีรักษ์ คดีการชุมนุมที่แยกปทุมวัน 16 ต.ค.
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวเมื่อ 19 ต.ค. 63 ไม่ต้องวางหลักทรัพย์

 

บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
83 นักศึกษาที่จังหวัดลำปาง ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360 ได้ปล่อยตัวในระหว่างสอบสวนไม่ต้องใช้หลักทรัพย์
84 นายพิชญ์ ไกรมาก ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360, พ.ร.บ.ความสะอาดฯ มาตรา 14 ได้ปล่อยตัวในระหว่างสอบสวน วางหลักทรัพย์ 5 หมื่นบาท สภ.เมืองเชียงใหม่ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
85 หนุ่มเชียงใหม่วัย 25 ปี ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360, พ.ร.บ.ความสะอาดฯ มาตรา 14 ได้ปล่อยตัวในระหว่างสอบสวน วางหลักทรัพย์ 5 หมื่นบาท สภ.เมืองเชียงใหม่ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
86 นายนิพนธ์ อึ่งขาว พนักงานเก็บเครื่องเสียงในการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ถูกควบคุมตัวไปสน.พญาไท และยึดเครื่องเสียง ไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหา

 

.
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 63
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
87 ปติวัฒน์ สาหร่ายแย้ม คดีการชุมนุมที่สนามหลวง 19 ก.ย.

ป.อาญา ม.116, 215 ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ

ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาไม่อนุญาตให้ประกันตัว ก่อนศาลไม่อนุญาตฝากขังต่อเป็นผัดที่ 3 รวมถูกคุมขัง 12 วัน บก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)

 

ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 63
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
88 น.ส.พนิดา ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 360

 

ศาลจังหวัดพัทยาไม่อนุญาตให้ฝากขังผู้ต้องหาเมื่อ 21 ต.ค. 63 เนื่องจากถูกจับกุมโดยไม่มีหมายจับ สภ.เมืองพัทยา (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
ผู้ถูกจับกุม/ดำเนินคดี เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 63
ลำดับ ชื่อผู้ถูกจับกุม ข้อหา สถานะ สถานที่ถูกคุมขัง
89 สุรนาถ แป้นประเสริฐ ป.อาญา มาตรา 110 ศาลอุทธรณ์/ศาลอาญาไม่ให้ประกันตัว แต่ไม่ให้ฝากขังผัดที่ 3 รวมถูกคุมขัง 13 วัน บก.ตชด.ภาค 1, เรือนจำบางขวาง(ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)
90 ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล คดีการชุมนุมที่ราชประสงค์ 15 ต.ค.
ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ
ศาลแขวงปทุมวันให้ประกันตัวเมื่อ 22 ต.ค. 63 วางหลักทรัพย์ 20,000 บาท บก.ตชด.ภาค 1 (ได้รับการปล่อยตัวแล้ว)