เอกสารเผยแพร่

NameSizeHits
Opinion_20151111_ความเห็นต่อการต้ังเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี และต่อการตายของพันตำรวจตรีปรากรม วารุณประภา และนายสุริยัน สุจริตพลวงศ์450.8 KiB336
Opinion_20151123_The opinions of human rights organizations on the summons of academics for defying the NCPO orders383.4 KiB195
Opinion_20160401_ความเห็นทางกฎหมายต่อคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2559358.7 KiB179
Opinion_20161211_ความเห็นทางกฎหมายต่อการดำเนินคดี “ผู้ต้องหาประชามติ”392.4 KiB294
Opinion_20170406_ความเห็นกรณีการประกาศเเละการปฏิบัติการตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 5/2560 ต่อกรณีวัดพระธรรมกายเเละพระธัมมชโย186.0 KiB194
Report_20140622_One month after the 2014 coup127.6 KiB146
Report_20140622_รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนไทย 1 เดือนหลังการรัฐประหาร 2557250.1 KiB158
Report_20140908_The Human Rights Situation 100 Days after the Coup1.0 MiB156
Report_20140908_รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 100 วันหลังการรัฐประหาร1.1 MiB753
Report_20141112_สถานการณ์นักโทษทางการเมืองไทยหลังรัฐประหาร ตุลา 19 – ตุลา 57 สถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง284.5 KiB148
1 2 3 4 5 6 10
X